Strona główna   Instrukcja   Redakcja   Statystyki   Rejestr zmian   Deklaracja dostępności   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej   
Politechnika Śląska
Biuletyn Informacji Publicznej - Witryna archiwalna
 
 
 
 
Wybierz widok
Wszystkie elementy
  Menu użytkownika:
Icon Władze
Icon Statut
Icon Strategia rozwoju 2021-2026
Icon Struktura
Icon Ważne dokumenty
Icon Programy studiów
Icon Uchwały Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Icon Kodeks etyki
Icon Sprawozdania Rektora
Icon Sprawozdania z wykonania budżetu Samorządu Studenckiego PŚ
Icon Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Icon Studia
Icon Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
Icon Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Icon Zamówienia publiczne
Icon Ogłoszenia o sprzedaży i wynajmie lokali
Icon Kontrola zarządcza
Icon Program „Politechnika przeciw epidemii”
Icon Konkursy na stypendium naukowe dla młodych naukowców
Icon Projekty partnerskie
Icon Otwarte nabory partnerów
Icon Praca
Icon Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Icon Skrzynka ePUAP
Icon Ochrona danych osobowych    Logo BIP
 
  
View: 
ZmianyFiltrEdytuj
2022-02-22 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Menadżer Klubu Studenckiego "Spirala" (Pion Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia - Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”).
Amelia Gil-Czochara 
2022-02-20 00:01
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent techniczny (Pion Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia - Studium Języków Obcych).
Amelia Gil-Czochara 
2022-02-20 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Robotnik (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji).
Amelia Gil-Czochara 
2022-02-14 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Elektryczny - Katedra Mechatroniki).
Dominika Gnacek 
2022-02-11 00:01
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Portier (Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej).
Dominika Gnacek 
2022-02-11 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pracownik administracyjny ds. finansowych (Wydział Inżynierii Biomedycznej).
Dominika Gnacek 
2022-02-10 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektor Centrum Promocji i Komunikacji (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji).
Amelia Gil-Czochara 
2022-02-10 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent administracyjny (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej).
Dominika Gnacek 
2022-02-09 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Elektryczny).
Dominika Gnacek 
2022-02-09 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn).
Dominika Gnacek 
2022-02-08 12:43
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Menadżer Klubu Studenckiego "Spirala" (Pion Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia - Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”).
Amelia Gil-Czochara 
2022-02-07 00:01
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Główny specjalista finansowy/Specjalista finansowy (Pion Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym - Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia).
Amelia Gil-Czochara 
2022-02-07 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Główny specjalista administracyjny/Specjalista administracyjny (Pion Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym - Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia).
Amelia Gil-Czochara 
2022-02-04 14:56
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Robotnik (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji).
Amelia Gil-Czochara 
2022-02-04 10:49
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent techniczny (Pion Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia - Studium Języków Obcych).
Amelia Gil-Czochara 
2022-02-03 00:01
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pełnomocnik ds. kontrolingu - REKRUTACJA WEWNĘTRZNA DLA PRACOWNIKÓW PŚ (Pion Rektora - Dział Kontrolingu).
Dominika Gnacek 
2022-02-01 00:01
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Robotnik (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji).
Dominika Gnacek 
2022-02-01 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Robotnik (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji).
Dominika Gnacek 
2022-02-01 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Porządkowa / Porządkowy (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji).
Dominika Gnacek 
2022-01-28 12:46
Na stronie "Ważne dokumenty" ujednolicono budowę strony oraz dodano:
 • Zmianę do Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Śląskiej,
 • Pismo okólne nr 2/2022 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu kierunków objętych na Politechnice Śląskiej procedurą potwierdzenia efektów uczenia się (Monitor Prawny PŚ z 2022 r. poz. 25),
 • Organizację Politechniki Śląskiej w roku akademickim 2021/2022 (Tekst ujednolicony na dzień 5 stycznia 2022 roku).
Krzysztof Gurgul 
2022-01-28 10:02
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Portier (Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej).
Dominika Gnacek 
2022-01-28 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Specjalista administracyjny ds. transferu technologii (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Centrum Inkubacji i Transferu Technologii).
Amelia Gil-Czochara 
2022-01-27 14:26
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Dyrektor Centrum Promocji i Komunikacji (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji).
Amelia Gil-Czochara 
2022-01-27 14:21
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Dyrektor Centrum Promocji i Komunikacji (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji).
Amelia Gil-Czochara 
2022-01-27 14:21
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektor Centrum Promocji i Komunikacji (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji).
Amelia Gil-Czochara 
2022-01-27 14:15
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Pracownik administracyjny ds. finansowych (Wydział Inżynierii Biomedycznej).
Dominika Gnacek 
2022-01-27 09:58
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent administracyjny (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej).
Dominika Gnacek 
2022-01-27 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Organizacji i Zarządzania).
Dominika Gnacek 
2022-01-25 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Portier - REKRUTACJA WEWNĘTRZNA DLA PRACOWNIKÓW PŚ (Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej).
Dominika Gnacek 
2022-01-25 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Robotnik (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji - Techniczna Grupa Awaryjna).
Amelia Gil-Czochara 
2022-01-24 12:23
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Główny specjalista finansowy/Specjalista finansowy (Pion Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym - Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia).
Amelia Gil-Czochara 
2022-01-24 12:22
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Główny specjalista administracyjny/Specjalista administracyjny (Pion Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym - Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia).
Amelia Gil-Czochara 
2022-01-24 00:01
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Starszy referent administracyjny (Pion Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia - Centrum Obsługi Studiów).
Dominika Gnacek 
2022-01-24 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Porządkowa / Porządkowy (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki).
Amelia Gil-Czochara 
2022-01-21 12:41
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Pełnomocnik ds. kontrolingu - REKRUTACJA WEWNĘTRZNA DLA PRACOWNIKÓW PŚ (Pion Rektora - Dział Kontrolingu).
Dominika Gnacek 
2022-01-21 00:01
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownik - REKRUTACJA WEWNĘTRZNA DLA PRACOWNIKÓW PŚ (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji - Baza Transportu).
Dominika Gnacek 
2022-01-21 00:01
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Matematyki Stosowanej - Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji).
Dominika Gnacek 
2022-01-19 12:46
Zaktualizowano tabelę "Programy studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 oraz 2020/2021" na stronie "Programy studiów". Dodano kierunek: "Inżynieria biomedyczna I stopnia ogólnoakademicki 2020 - 2021".
Krzysztof Gurgul 
2022-01-18 14:47
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Robotnik (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji).
Dominika Gnacek 
2022-01-18 14:44
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Robotnik (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji).
Dominika Gnacek 
2022-01-18 14:43
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Porządkowa / Porządkowy (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji).
Dominika Gnacek 
2022-01-18 13:39
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Portier - REKRUTACJA WEWNĘTRZNA DLA PRACOWNIKÓW PŚ (Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej).
Dominika Gnacek 
2022-01-18 08:43
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Starszy referent administracyjny (Pion Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia - Centrum Obsługi Studiów).
Dominika Gnacek 
2022-01-14 14:45
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Kierownik - REKRUTACJA WEWNĘTRZNA DLA PRACOWNIKÓW PŚ (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji - Baza Transportu).
Dominika Gnacek 
2022-01-14 14:35
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: test (Wydział Architektury - Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego).
Krzysztof Gurgul 
2022-01-14 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt badawczy (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Techniki Cieplnej).
Mariola Nega 
2022-01-13 07:53
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Elektryczny - Katedra Mechatroniki).
Dominika Gnacek 
2022-01-12 08:33
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Robotnik (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji - Techniczna Grupa Awaryjna).
Amelia Gil-Czochara 
2022-01-11 09:31
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Porządkowa / Porządkowy (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki).
Amelia Gil-Czochara 
2022-01-10 14:49
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Elektryczny).
Dominika Gnacek 
2022-01-10 14:48
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt badawczy (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Techniki Cieplnej).
Mariola Nega 
2022-01-10 11:54
Na stronie "Władze" zaktualizowano listę studentów biorących udział w pracach Senatu w kadencji 1.01.2022 r. – 31.12.2022 r.
Krzysztof Gurgul 
2022-01-10 08:48
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn).
Dominika Gnacek 
2022-01-07 09:53
w menu użytkownika wymieniono dokument "Struktura" na "Struktura organizacyjna PŚ na dzień 1.01.2022. Na stronie "Ważne dokumenty" dodano:
 • Uchwałę nr 41/2021 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 (Monitor Prawny PŚ z 2021 r. poz. 505)
 • Uchwałę nr 71/2021 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 (Monitor Prawny PŚ z 2021 r. poz. 1120)
 • Uchwałę nr 70/2021 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022 (Monitor Prawny PŚ z 2021 r. poz. 1119)
 • Zarządzenie nr 236/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2021 r. poz. 1106)

Usunięto:

 • Uchwałę nr 56/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 159, z późn. zm.)
 • Uchwałę nr 116/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 18 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 413)
 • Uchwałę nr 56/2020 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 (Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 614)
 • Uchwałę nr 15/2021 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 22 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 (Monitor Prawny PŚ z 2021 r. poz. 134)

Na stronie "Programy studiów" dodano kierunek: "analityka biznesowa - II, profil ogólnoakademicki" w ramach "Programy studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023". 

Krzysztof Gurgul 
2022-01-05 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Portier (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji).
Amelia Gil-Czochara 
2022-01-04 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Portier (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji - Administracja Osiedla Studenckiego).
Amelia Gil-Czochara 
2022-01-03 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Specjalista administracyjny (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji - Dział Techniczny i Inwestycji).
Amelia Gil-Czochara 
2021-12-31 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Portier (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji).
Amelia Gil-Czochara 
2021-12-31 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Główny specjalista administracyjny (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Biblioteka Politechniki Śląskiej).
Amelia Gil-Czochara 
2021-12-31 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Specjalista administracyjny (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Biuro Badań Naukowych).
Amelia Gil-Czochara 
2021-12-31 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Scout technologii - REKRUTACJA WEWNĘTRZNA DLA PRACOWNIKÓW PŚ (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Centrum Inkubacji i Transferu Technologii).
Amelia Gil-Czochara 
2021-12-31 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Scout technologii - REKRUTACJA WEWNĘTRZNA DLA PRACOWNIKÓW PŚ (Politechnika Śląska).
Amelia Gil-Czochara 
2021-12-29 11:56
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Specjalista administracyjny ds. transferu technologii (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Centrum Inkubacji i Transferu Technologii).
Amelia Gil-Czochara 
2021-12-28 09:11
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Organizacji i Zarządzania).
Dominika Gnacek 
2021-12-24 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Portier (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki).
Amelia Gil-Czochara 
2021-12-24 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pracownik gospodarczy (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki).
Amelia Gil-Czochara 
2021-12-24 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pracownik techniczny (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki).
Amelia Gil-Czochara 
2021-12-22 08:44
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Matematyki Stosowanej - Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji).
Dominika Gnacek 
2021-12-22 08:39
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Portier (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji).
Amelia Gil-Czochara 
2021-12-21 12:09
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Portier (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji - Administracja Osiedla Studenckiego).
Amelia Gil-Czochara 
2021-12-21 10:10
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Specjalista administracyjny (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji - Dział Techniczny i Inwestycji).
Amelia Gil-Czochara 
2021-12-21 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pracownik techniczny (Pion Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia - Studium Języków Obcych).
Amelia Gil-Czochara 
2021-12-20 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Instytut Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktyczne Politechniki Śląskiej - Zakład Geochronologii i Badań Izotopowych Środowiska).
Dominika Gnacek 
2021-12-17 15:27
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Portier (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji).
Amelia Gil-Czochara 
2021-12-17 11:43
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Specjalista administracyjny (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Biuro Badań Naukowych).
Amelia Gil-Czochara 
2021-12-17 11:42
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Główny specjalista administracyjny (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Biblioteka Politechniki Śląskiej).
Amelia Gil-Czochara 
2021-12-16 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt badawczy (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Techniki Cieplnej).
Mariola Nega 
2021-12-15 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki).
Dominika Gnacek 
2021-12-15 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Katedra Pomiarów i Systemów Sterowania).
Dominika Gnacek 
2021-12-10 13:35
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Pracownik gospodarczy (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki).
Amelia Gil-Czochara 
2021-12-10 13:34
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Portier (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki).
Amelia Gil-Czochara 
2021-12-10 13:33
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Pracownik techniczny (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki).
Amelia Gil-Czochara 
2021-12-08 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Portier - REKRUTACJA WEWNĘTRZNA DLA PRACOWNIKÓW PŚ (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki).
Amelia Gil-Czochara 
2021-12-08 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pracownik gospodarczy - REKRUTACJA WEWNĘTRZNA DLA PRACOWNIKÓW PŚ (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki).
Amelia Gil-Czochara 
2021-12-08 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pracownik techniczny- REKRUTACJA WEWNĘTRZNA DLA PRACOWNIKÓW PŚ (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki).
Amelia Gil-Czochara 
2021-12-08 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent w grupie pracowników badawczych (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Katedra Cybernetyki, Nanotechnologii i Przetwarzania Danych).
Dominika Gnacek 
2021-12-08 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Katedra Grafiki, Wizji Komputerowej i Systemów Cyfrowych).
Dominika Gnacek 
2021-12-08 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Katedra Cybernetyki, Nanotechnologii i Przetwarzania Danych).
Dominika Gnacek 
2021-12-07 12:37
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Pracownik techniczny (Pion Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia - Studium Języków Obcych).
Amelia Gil-Czochara 
2021-12-07 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Magazynier (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji - Archiwum).
Amelia Gil-Czochara 
2021-12-07 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Katedra Inżynierii i Analizy Eksploracyjnej Danych).
Dominika Gnacek 
2021-12-03 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Specjalista administracyjny (Pion Rektora - Biuro Rektora).
Amelia Gil-Czochara 
2021-12-02 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pokojowa / Pokojowy (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji - Administracja Osiedla Studenckiego).
Amelia Gil-Czochara 
2021-12-01 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Porządkowa / Porządkowy (Wydział Mechaniczny Technologiczny).
Amelia Gil-Czochara 
2021-12-01 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych).
Dominika Gnacek 
2021-12-01 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej - Katedra Elektrotechniki i Automatyki Przemysłowej).
Dominika Gnacek 
2021-12-01 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Architektury - Katedra Teorii, Projektowania i Historii Architektury).
Dominika Gnacek 
2021-12-01 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej - Katedra Elektrotechniki i Automatyki Przemysłowej).
Dominika Gnacek 
2021-11-30 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Informatyk (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Centrum Informatyczne).
Amelia Gil-Czochara 
2021-11-30 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt badawczy (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Techniki Cieplnej).
Mariola Nega 
2021-11-28 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent ekonomiczny (Pion Kwestora - Dział Księgowości Głównej).
Amelia Gil-Czochara 
2021-11-25 12:50
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Pracownik gospodarczy - REKRUTACJA WEWNĘTRZNA DLA PRACOWNIKÓW PŚ (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki).
Amelia Gil-Czochara 
2021-11-25 09:43
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Portier - REKRUTACJA WEWNĘTRZNA DLA PRACOWNIKÓW PŚ (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki).
Amelia Gil-Czochara 
2021-11-24 14:59
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Pracownik techniczny- REKRUTACJA WEWNĘTRZNA DLA PRACOWNIKÓW PŚ (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki).
Amelia Gil-Czochara 
2021-11-23 15:54
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Magazynier (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji - Archiwum).
Amelia Gil-Czochara 
2021-11-19 12:35
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Specjalista administracyjny (Pion Rektora - Biuro Rektora).
Amelia Gil-Czochara 
2021-11-19 09:29
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Instytut Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktyczne Politechniki Śląskiej - Zakład Geochronologii i Badań Izotopowych Środowiska).
Dominika Gnacek 
2021-11-18 12:41
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Pokojowa / Pokojowy (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji - Administracja Osiedla Studenckiego).
Amelia Gil-Czochara 
2021-11-18 08:05
Na stronie "Wyniki naborów" umieszczona została informacja o wynikach konkursu przeprowadzonego na stanowisko Dyrektora Centrum Promocji i Komunikacji. Na stronie "Wyniki naborów - archiwum" zostały umieszczone:
 • Informacja o wynikach konkursu przeprowadzonego na Politechnice Śląskiej na stanowisko Szefa Straży Akademickiej
 • Informacja o wynikach konkursu przeprowadzonego na Politechnice Śląskiej na stanowisko Zastępcy Dyrektora Administracyjnego
Krzysztof Gurgul 
2021-11-17 13:21
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Porządkowa / Porządkowy (Wydział Mechaniczny Technologiczny).
Amelia Gil-Czochara 
2021-11-17 13:13
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Porządkowa / Porządkowy (Wydział Mechaniczny Technologiczny).
Amelia Gil-Czochara 
2021-11-16 14:07
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt badawczy (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Techniki Cieplnej).
Mariola Nega 
2021-11-15 12:49
Zmieniony został układ treści informacji na stronie głównej BIP PŚ. 
Krzysztof Gurgul 
2021-11-15 07:35
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki).
Dominika Gnacek 
2021-11-15 07:25
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Katedra Pomiarów i Systemów Sterowania).
Dominika Gnacek 
2021-11-12 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Magazynier - REKRUTACJA WEWNĘTRZNA DLA PRACOWNIKÓW PŚ (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji - Archiwum).
Amelia Gil-Czochara 
2021-11-12 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Specjalista administracyjny - REKRUTACJA WEWNĘTRZNA DLA PRACOWNIKÓW PŚ (Pion Rektora - Biuro Rektora).
Amelia Gil-Czochara 
2021-11-10 14:20
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Informatyk (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Centrum Informatyczne).
Amelia Gil-Czochara 
2021-11-10 14:04
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent ekonomiczny (Pion Kwestora - Dział Księgowości Głównej).
Amelia Gil-Czochara 
2021-11-08 13:54
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Katedra Grafiki, Wizji Komputerowej i Systemów Cyfrowych).
Dominika Gnacek 
2021-11-08 13:02
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent w grupie pracowników badawczych (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Katedra Cybernetyki, Nanotechnologii i Przetwarzania Danych).
Dominika Gnacek 
2021-11-08 12:42
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Katedra Cybernetyki, Nanotechnologii i Przetwarzania Danych).
Dominika Gnacek 
2021-11-08 11:20

Na stronie "Sprawozdania Rektora" zostały umieszczone:

 • Sprawozdanie Rektora z realizacji strategii rozwoju Politechniki Śląskiej w 2020 roku
 • Sprawozdanie Rektora z realizacji strategii rozwoju Politechniki Śląskiej w latach 2016-2019
Krzysztof Gurgul 
2021-11-05 11:00
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Katedra Inżynierii i Analizy Eksploracyjnej Danych).
Dominika Gnacek 
2021-11-05 09:44
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt badawczy (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Techniki Cieplnej).
Mariola Nega 
2021-11-05 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Porządkowa / Porządkowy (Wydział Elektryczny).
Amelia Gil-Czochara 
2021-11-04 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownik Administracyjny (Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej).
Amelia Gil-Czochara 
2021-11-04 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent techniczny (Pion Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym - Centrum Biotechnologii).
Amelia Gil-Czochara 
2021-11-03 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: University professor / Profesor Uczelni (Politechnika Śląska).
Dominika Gnacek 
2021-11-03 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Assistant professor / Adiunkt (Politechnika Śląska).
Dominika Gnacek 
2021-10-29 14:17
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Magazynier (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji - Archiwum).
Amelia Gil-Czochara 
2021-10-29 11:47
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych).
Dominika Gnacek 
2021-10-29 11:14
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Architektury - Katedra Teorii, Projektowania i Historii Architektury).
Dominika Gnacek 
2021-10-29 09:48
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej - Katedra Elektrotechniki i Automatyki Przemysłowej).
Dominika Gnacek 
2021-10-29 09:04
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej - Katedra Elektrotechniki i Automatyki Przemysłowej).
Dominika Gnacek 
2021-10-29 08:29
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Specjalista administracyjny - REKRUTACJA WEWNĘTRZNA DLA PRACOWNIKÓW PŚ (Pion Rektora - Biuro Rektora).
Amelia Gil-Czochara 
2021-10-29 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent badawczy (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Techniki Cieplnej).
Mariola Nega 
2021-10-22 14:52
Zaktualizowano stronę "Ważne dokumenty".
Krzysztof Gurgul 
2021-10-22 14:20
Na stronie "Władze" uaktualniono skład Senatu Politechniki Śląskiej w kadencji 2020-2024.
Krzysztof Gurgul 
2021-10-22 13:10
Na stronie "Konkursy na stypendium naukowe dla młodych naukowców" umieszczono informację "ogłoszenie o konkursie na stypendium doktoranckie Preludium-Bis w projekcie „Nowe wzorce koncentracji spinów dla spektroskopii Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego oparte na domieszkowanych polimerach π-skoniugowanych” Narodowego Centrum Nauki".
Krzysztof Gurgul 
2021-10-22 11:40
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Porządkowa / Porządkowy (Wydział Elektryczny).
Amelia Gil-Czochara 
2021-10-21 14:37
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Kierownik Administracyjny (Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej).
Amelia Gil-Czochara 
2021-10-21 11:44
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent techniczny (Pion Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym - Centrum Biotechnologii).
Amelia Gil-Czochara 
2021-10-21 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Specjalista finansowy (Wydział Inżynierii Biomedycznej).
Amelia Gil-Czochara 
2021-10-19 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pracownik techniczny (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Katedra Automatyki i Robotyki).
Amelia Gil-Czochara 
2021-10-18 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Porządkowa / Porządkowy (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki).
Amelia Gil-Czochara 
2021-10-15 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt naukowy (Centrum Biotechnologii).
Anna Byczek-Wyrostek 
2021-10-14 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referent administracyjny (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Biuro Spraw Socjalnych).
Amelia Gil-Czochara 
2021-10-08 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pracownik gospodarczy (Pion Rektora - Biuro Rektora).
Amelia Gil-Czochara 
2021-10-07 13:15
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Specjalista finansowy (Wydział Inżynierii Biomedycznej).
Amelia Gil-Czochara 
2021-10-06 13:35
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent badawczy (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Techniki Cieplnej).
Mariola Nega 
2021-10-06 07:54
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Pracownik techniczny (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Katedra Automatyki i Robotyki).
Amelia Gil-Czochara 
2021-10-05 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji (Pion Rektora - Biuro Bezpieczeństwa Informacji).
Amelia Gil-Czochara 
2021-10-04 12:27
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Porządkowa / Porządkowy (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki).
Amelia Gil-Czochara 
2021-10-04 12:23
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: University professor / Profesor Uczelni (Politechnika Śląska).
Dominika Gnacek 
2021-10-04 12:22
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Assistant professor / Adiunkt (Politechnika Śląska).
Dominika Gnacek 
2021-10-01 12:42
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Scout technologii - REKRUTACJA WEWNĘTRZNA DLA PRACOWNIKÓW PŚ (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Centrum Inkubacji i Transferu Technologii).
Amelia Gil-Czochara 
2021-10-01 12:25
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Scout technologii - REKRUTACJA WEWNĘTRZNA DLA PRACOWNIKÓW PŚ (Politechnika Śląska).
Amelia Gil-Czochara 
2021-09-30 14:51
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Referent administracyjny (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Biuro Spraw Socjalnych).
Amelia Gil-Czochara 
2021-09-30 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referent administracyjny (Pion Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia - Szkoła Doktorów).
Amelia Gil-Czochara 
2021-09-27 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektor Centrum Promocji i Komunikacji (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji).
Amelia Gil-Czochara 
2021-09-24 15:08
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Pracownik gospodarczy (Pion Rektora - Biuro Rektora).
Amelia Gil-Czochara 
2021-09-24 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referent techniczny (inżynier-pomocnik mechanika) (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej).
Amelia Gil-Czochara 
2021-09-22 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji - Dział Techniczny i Inwestycji).
Amelia Gil-Czochara 
2021-09-20 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Specjalista finansowy - REKRUTACJA WEWNĘTRZNA DLA PRACOWNIKÓW PŚ (Wydział Inżynierii Biomedycznej).
Amelia Gil-Czochara 
2021-09-17 08:26
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Referent administracyjny (Pion Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia - Szkoła Doktorów).
Amelia Gil-Czochara 
2021-09-14 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Informatyk (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Centrum Informatyczne).
Amelia Gil-Czochara 
2021-09-13 11:01
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Dyrektor Centrum Promocji i Komunikacji (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji).
Amelia Gil-Czochara 
2021-09-13 10:47
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: hghgh (Wydział Architektury).
Krzysztof Gurgul 
2021-09-13 10:28
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Centrum Biotechnologii).
Anna Byczek-Wyrostek 
2021-09-10 10:58
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Referent techniczny (inżynier-pomocnik mechanika) (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej).
Amelia Gil-Czochara 
2021-09-10 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Robotnik Wykwalifikowany (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji - Techniczna Grupa Awaryjna).
Amelia Gil-Czochara 
2021-09-08 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Matematyki Stosowanej - Katedra Matematyki).
Dominika Gnacek 
2021-09-07 13:43
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji (Pion Rektora - Biuro Bezpieczeństwa Informacji).
Amelia Gil-Czochara 
2021-09-07 13:34
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji - Dział Techniczny i Inwestycji).
Amelia Gil-Czochara 
2021-09-06 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt badawczy (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Techniki Cieplnej).
Mariola Nega 
2021-09-03 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referent administracyjny - specjalista ds. transferu technologii (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Centrum Inkubacji i Transferu Technologii).
Amelia Gil-Czochara 
2021-09-01 14:54
Na stronie "Programy studiów" dodano nowe programy studiów w zakresie studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 oraz 2020/2021 oraz studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022.
Krzysztof Gurgul 
2021-08-31 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent badawczy (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Techniki Cieplnej).
Mariola Nega 
2021-08-30 12:46
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Specjalista finansowy - REKRUTACJA WEWNĘTRZNA DLA PRACOWNIKÓW PŚ (Wydział Inżynierii Biomedycznej).
Amelia Gil-Czochara 
2021-08-30 09:59
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Informatyk (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Centrum Informatyczne).
Amelia Gil-Czochara 
2021-08-30 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Centrum Biotechnologii).
Agnieszka Dudło 
2021-08-27 09:56
Wymieniony został schemat struktury organizacyjnej PŚ. Na stronie "Ważne dokumenty" dodano:
 • Zmianę do Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Śląskiej 
 • Zarządzenie nr 134/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na Politechnice Śląskiej oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 309)
 • Zarządzenie nr 122/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 15 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na Politechnice Śląskiej oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat (Monitor Prawny PŚ z 2021 r. poz. 605)
 • Zmianę do Regulaminu studiów podyplomowych
 • Zarządzenie nr 12/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie w sprawie zmiany i uchylenia zarządzeń w związku z wdrożeniem na Politechnice Śląskiej Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) (Monitor Prawny PŚ z 2021 r. poz. 60)
 • Zarządzenie nr 109/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Inżynierii Materiałowej (Monitor Prawny PŚ z 2021 r. poz. 517)
 • Organizację Politechniki Śląskiej w roku akademickim 2020/2021 (tekst ujednolicony na dzień
  10 sierpnia 2021 r.)

Krzysztof Gurgul 
2021-08-27 09:13
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Robotnik Wykwalifikowany (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji - Techniczna Grupa Awaryjna).
Amelia Gil-Czochara 
2021-08-27 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Specjalista finansowy - REKRUTACJA WEWNĘTRZNA DLA PRACOWNIKÓW PŚ (Wydział Inżynierii Biomedycznej).
Amelia Gil-Czochara 
2021-08-20 14:02
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Referent administracyjny - specjalista ds. transferu technologii (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Centrum Inkubacji i Transferu Technologii).
Amelia Gil-Czochara 
2021-08-16 00:01
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor Uczelni (Wydział Inżynierii Biomedycznej - Katedra Informatyki Medycznej i Sztucznej Inteligencji).
Amelia Gil-Czochara 
2021-08-16 00:01
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Techniki Cieplnej).
Amelia Gil-Czochara 
2021-08-16 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Instytut Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktyczne Politechniki Śląskiej - Zakład Fizyki Ciała Stałego).
Amelia Gil-Czochara 
2021-08-13 07:21
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Specjalista finansowy - REKRUTACJA WEWNĘTRZNA DLA PRACOWNIKÓW PŚ (Wydział Inżynierii Biomedycznej).
Amelia Gil-Czochara 
2021-08-12 00:01
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Katedra Budowy Maszyn).
Amelia Gil-Czochara 
2021-08-12 00:01
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Organizacji i Zarządzania - Katedra Inżynierii Produkcji).
Amelia Gil-Czochara 
2021-08-12 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Katedra Budowy Maszyn).
Amelia Gil-Czochara 
2021-08-10 10:18
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt badawczy (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Techniki Cieplnej).
Mariola Nega 
2021-08-10 10:12
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: asystent badawczy (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Techniki Cieplnej).
Mariola Nega 
2021-08-09 07:27
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Matematyki Stosowanej - Katedra Matematyki).
Dominika Gnacek 
2021-08-06 00:01
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Assistant professor/Adiunkt (Politechnika Śląska).
Amelia Gil-Czochara 
2021-08-06 00:01
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Associate professor/Profesor Uczelni (Politechnika Śląska).
Amelia Gil-Czochara 
2021-08-06 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Katedra Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych).
Amelia Gil-Czochara 
2021-08-06 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Laboratorium Badania Materiałów).
Amelia Gil-Czochara 
2021-07-31 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownik Biura Dziekana - REKRUTACJA WEWNĘTRZNA DLA PRACOWNIKÓW PŚ (Wydział Architektury - Biuro Dziekana).
Amelia Gil-Czochara 
2021-07-29 13:22
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Centrum Biotechnologii).
Agnieszka Dudło 
2021-07-26 00:01
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Chemiczny - Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii).
Amelia Gil-Czochara 
2021-07-26 00:01
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Inżynierii Materiałowej - Katedra Inżynierii Produkcji).
Amelia Gil-Czochara 
2021-07-26 00:01
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Katedra Spawalnictwa).
Amelia Gil-Czochara 
2021-07-19 07:37
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Kierownik Biura Dziekana - REKRUTACJA WEWNĘTRZNA DLA PRACOWNIKÓW PŚ (Wydział Architektury - Biuro Dziekana).
Amelia Gil-Czochara 
2021-07-18 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji - Dział Techniczny i Inwestycji).
Amelia Gil-Czochara 
2021-07-15 10:11
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Techniki Cieplnej).
Amelia Gil-Czochara 
2021-07-15 10:06
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor Uczelni (Wydział Inżynierii Biomedycznej - Katedra Informatyki Medycznej i Sztucznej Inteligencji).
Amelia Gil-Czochara 
2021-07-15 08:25
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Instytut Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktyczne Politechniki Śląskiej - Zakład Fizyki Ciała Stałego).
Amelia Gil-Czochara 
2021-07-15 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent administracyjny (Pion Rektora - Biuro Rzecznika Prasowego).
Amelia Gil-Czochara 
2021-07-13 12:57
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Organizacji i Zarządzania - Katedra Inżynierii Produkcji).
Amelia Gil-Czochara 
2021-07-13 08:52
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Katedra Budowy Maszyn).
Amelia Gil-Czochara 
2021-07-13 08:49
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Katedra Budowy Maszyn).
Amelia Gil-Czochara 
2021-07-07 13:18
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Associate professor/Profesor Uczelni (Politechnika Śląska).
Amelia Gil-Czochara 
2021-07-07 13:15
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Assistant professor/Adiunkt (Politechnika Śląska).
Amelia Gil-Czochara 
2021-07-07 10:51
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Katedra Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych).
Amelia Gil-Czochara 
2021-07-07 07:57
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Laboratorium Badania Materiałów).
Amelia Gil-Czochara 
2021-07-01 09:54
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji - Dział Techniczny i Inwestycji).
Amelia Gil-Czochara 
2021-07-01 09:51
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent administracyjny (Pion Rektora - Biuro Rzecznika Prasowego).
Amelia Gil-Czochara 
2021-06-29 00:01
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent techniczny (Wydział Chemiczny - Katedra Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii).
Amelia Gil-Czochara 
2021-06-25 07:28
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Inżynierii Materiałowej - Katedra Inżynierii Produkcji).
Amelia Gil-Czochara 
2021-06-25 07:12
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Chemiczny - Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii).
Amelia Gil-Czochara 
2021-06-25 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt badawczy (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Techniki Cieplnej).
Mariola Nega 
2021-06-24 09:08
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Katedra Spawalnictwa).
Amelia Gil-Czochara 
2021-06-22 15:07
W ramach "menu użytkownika" została dodana strona: "Ogłoszenia o sprzedaży i wynajmie lokali".
Krzysztof Gurgul 
2021-06-22 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji - Dział Techniczny i Inwestycji).
Amelia Gil-Czochara 
2021-06-17 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent administracyjny / Specjalista administracyjny (Pion Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia - Kolegium Studiów).
Amelia Gil-Czochara 
2021-06-16 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent administracyjny (Pion Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia - Studium Języków Obcych).
Amelia Gil-Czochara 
2021-06-15 08:07
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent techniczny (Wydział Chemiczny - Katedra Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii).
Amelia Gil-Czochara 
2021-06-15 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent administracyjny / Specjalista administracyjny (Pion Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym - Centrum Cyberbezpieczeństwa).
Amelia Gil-Czochara 
2021-06-15 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent techniczny (Pion Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym - Centrum Biotechnologii).
Amelia Gil-Czochara 
2021-06-13 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Specjalista administracyjny (Pion Rektora - Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia).
Amelia Gil-Czochara 
2021-06-08 14:49
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji - Dział Techniczny i Inwestycji).
Amelia Gil-Czochara 
2021-06-08 12:51
Na stronie "Ważne dokumenty" zostały dodane:
 • Regulamin organizacyjny
 • Zarządzenie nr 67/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia jednostki ogólnouczelnianej pn. Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia (Monitor Prawny PŚ z 2021 r. poz. 327)
 • Zarządzenie nr 68/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia jednostki ogólnouczelnianej pn. Centrum Przemysłu 4.0 (Monitor Prawny PŚ z 2021 r. poz. 328)
 • Zarządzenie nr 83/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Inżynierii Biomedycznej (Monitor Prawny PŚ z 2021 r. poz. 391)
 • Zarządzenie nr 88/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2021 r. poz. 412)
 • Struktura organizacyjna PŚ na dzień 1.06.2021 r.
Krzysztof Gurgul 
2021-06-06 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent ekonomiczny (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Biuro Obsługi Finansowej Projektów).
Amelia Gil-Czochara 
2021-06-02 13:00
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent administracyjny (Pion Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia - Studium Języków Obcych).
Amelia Gil-Czochara 
2021-06-02 07:53
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent administracyjny / Specjalista administracyjny (Pion Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym - Centrum Cyberbezpieczeństwa).
Amelia Gil-Czochara 
2021-06-01 09:25
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent techniczny (Pion Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym - Centrum Biotechnologii).
Amelia Gil-Czochara 
2021-05-26 13:48
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt badawczy (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Techniki Cieplnej).
Mariola Nega 
2021-05-25 15:22
Do strony "Ważne dokumenty" zostały dodane:
 • Zarządzenie nr 77/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 na Politechnice Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2021 r. poz. 368)
 • Zarządzenie nr 78/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ustalenia procedury rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2021 r. poz. 369
 • Zarządzenie nr 76/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2021/2022 (Monitor Prawny PŚ z 2021 r. poz. 367)
 • Organizacja Politechniki Śląskiej w roku akademickim 2020/2021 (tekst ujednolicony na dzień 14 maja 2021 r.)
Krzysztof Gurgul 
2021-05-24 12:18
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Specjalista administracyjny (Pion Rektora - Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia).
Amelia Gil-Czochara 
2021-05-20 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Organizacji i Zarządzania - Katedra Zarządzania i Logistyki).
Amelia Gil-Czochara 
2021-05-19 11:30
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent administracyjny / Specjalista administracyjny (Pion Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia - Kolegium Studiów).
Amelia Gil-Czochara 
2021-05-18 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa (Pion Rektora - Biuro Bezpieczeństwa Informacji).
Amelia Gil-Czochara 
2021-05-07 11:15
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent ekonomiczny (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Biuro Obsługi Finansowej Projektów).
Amelia Gil-Czochara 
2021-05-07 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent ekonomiczny (Pion Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia - Ośrodek Sportu Politechniki Śląskiej).
Amelia Gil-Czochara 
2021-04-30 15:14
W menu użytkownika został dodany dokument "Struktura organizacyjna PŚ na dzień 1.05.2021".
Krzysztof Gurgul 
2021-04-30 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent administracyjny (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej).
Amelia Gil-Czochara 
2021-04-29 14:30
W menu użytkownika, na stronie "Ważne dokumenty" dodano:
 • Uchwałę nr 33/2021 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 26 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022 (Monitor Prawny PŚ z 2021 r. poz. 306)
 • Uchwałę nr 35/2021 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 26 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnikę Śląską na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w latach akademickich 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 i 2026/2027” (Monitor Prawny PŚ z 2021 r. poz. 308)
 • Uchwałę nr 34/2021 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 26 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnikę Śląską na studia I stopnia rozpoczynające się w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023” (Monitor Prawny PŚ z 2021 r. poz. 307)
 • Uchwałę nr 31/2021 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu studiów

Do strony z programami studiów rozpoczynającymi się od roku akademickiego 2021/2022 dodano:

 • general engineering
  (inżynieria ogólna) I, profil ogólnoakademicki
 • informatyka w systemach i układach elektronicznych
  (computer science in electronic systems and circuits) I, profil ogólnoakademicki
 • sustainable energy engineering
  (zrównoważona inżynieria energetyczna)  II, profil ogólnoakademicki

Do strony z uchwałami Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczącymi oceny wraz z uzasadnieniem dodano:

 • Uchwałę nr 215/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie oceny programowej na kierunku transport prowadzonym na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim,
 • Uchwałę nr 139/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie oceny programowej na kierunku chemia prowadzonym na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
Krzysztof Gurgul 
2021-04-28 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownik Ośrodka Szkolenia Bezzałogowych Statków Powietrznych (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej).
Amelia Gil-Czochara 
2021-04-26 14:50
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent ekonomiczny (Pion Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia - Ośrodek Sportu Politechniki Śląskiej).
Amelia Gil-Czochara 
2021-04-21 09:49
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Organizacji i Zarządzania - Katedra Zarządzania i Logistyki).
Amelia Gil-Czochara 
2021-04-19 11:26
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa (Pion Rektora - Biuro Bezpieczeństwa Informacji).
Amelia Gil-Czochara 
2021-04-19 10:17
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent administracyjny (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej).
Amelia Gil-Czochara 
2021-04-15 12:18
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Kierownik Ośrodka Szkolenia Bezzałogowych Statków Powietrznych (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej).
Amelia Gil-Czochara 
2021-04-09 08:57
W "Menu użytkownika" - "Kodeks etyki" dodano: „Code of Ethics for Academic Teachers of the Silesian University of Technology” implements ordinance No 51/2021 of the Rector of the Silesian University of Technology from 29 March 2021.
Krzysztof Gurgul 
2021-03-31 15:09
Do strony "Dokumenty" dodano:
 • Uchwałę nr 25/2021 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 29 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022 (Monitor Prawny PŚ z 2021 r. poz. 235)
 • Uchwałę nr 27/2021 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 29 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnikę Śląską na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w latach akademickich 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026i 2026/2027” (Monitor Prawny PŚ z 2021 r. poz. 237)
 • Uchwałę nr 26/2021 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 29 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnikę Śląską na studia I stopnia rozpoczynające sięw latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023” (Monitor Prawny PŚ z 2021 r. poz. 236)
 • Zarządzenie nr 48/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2021 r. poz. 228)

Na stronie "Programy studiów" dodano programy studiów  na kierunkach: automatyka i informatyka przemysłowa, inżynieria bezpieczeństwa, geoinformatyka i geologia środowiska.
Na stronie "Uchwały Polskiej Komisji Akredytacyjnej" dodano uchwałę nr 21/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie oceny programowej na kierunku technologia chemiczna prowadzonym na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Krzysztof Gurgul 
2021-03-31 13:36
W menu użytkownika zaktualizowano odnośnik do struktury organizacyjnej Politechniki Śląskiej na dzień 1.04.2021.
Krzysztof Gurgul 
2021-03-28 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent techniczny/Specjalista inżynieryjno-techniczny (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Techniki Cieplnej).
Amelia Gil-Czochara 
2021-03-21 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Specjalista administracyjny (Pion Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym - Centrum Kształcenia Ustawicznego–filia PŚ).
Amelia Gil-Czochara 
2021-03-21 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor uczelni w grupie pracowników badawczych/University Professor in a group of researchers (Wydział Chemiczny - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów).
Jacek Kocurek 
2021-03-15 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt badawczy (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Techniki Cieplnej).
Mariola Nega 
2021-03-15 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Specjalista administracyjny (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji - Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia).
Amelia Gil-Czochara 
2021-03-10 15:25
W menu użytkownika dodano link do strony „Uchwały Polskiej Komisji Akredytacyjnej”.
Krzysztof Gurgul 
2021-03-09 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent administracyjny / Specjalista administracyjny (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Biuro Dziekana).
Amelia Gil-Czochara 
2021-03-08 17:41
Na stronie „Programy studiów” zostały dodane profile studiów obowiązujące od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022. 
Krzysztof Gurgul 
2021-03-08 11:52
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent techniczny/Specjalista inżynieryjno-techniczny (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Techniki Cieplnej).
Amelia Gil-Czochara 
2021-03-03 13:53
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Specjalista administracyjny (Pion Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym - Centrum Kształcenia Ustawicznego–filia PŚ).
Amelia Gil-Czochara 
2021-03-03 10:49
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Techniki Cieplnej).
Mariola Nega 
2021-03-02 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Specjalista administracyjny (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Biuro ds. Obronnych).
Amelia Gil-Czochara 
2021-03-01 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent techniczny/Specjalista inżynieryjno-techniczny (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Techniki Cieplnej).
Amelia Gil-Czochara 
2021-02-28 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji - Dział Techniczny i Inwestycji).
Amelia Gil-Czochara 
2021-02-26 08:07
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Specjalista administracyjny (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji - Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia).
Amelia Gil-Czochara 
2021-02-26 07:30
W zakładce „Kontrola zarządcza” strony podmiotowej BIP PŚ dodano "Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej - rok 2020".
Krzysztof Gurgul 
2021-02-25 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Specjalista administracyjny ds. promocji technologii - Projekt (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Centrum Inkubacji i Transferu Technologii).
Amelia Gil-Czochara 
2021-02-25 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Specjalista administracyjny ds. transferu technologii - Projekt (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Centrum Inkubacji i Transferu Technologii).
Amelia Gil-Czochara 
2021-02-24 16:01
Na stronie "Programy studiów" dodano tabelę: "Programy studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022".
Krzysztof Gurgul 
2021-02-24 15:03
Do strony "Ważne dokumenty" dodano: uchwałę nr 15/2021 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 22 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 (Monitor Prawny PŚ z 2021 r. poz. 134, zmianę do Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Śląskiej, zmianę do Regulaminu studiów.
Krzysztof Gurgul 
2021-02-23 10:10
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent administracyjny / Specjalista administracyjny (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Biuro Dziekana).
Amelia Gil-Czochara 
2021-02-21 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Instruktor (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej).
Amelia Gil-Czochara 
2021-02-19 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent - wyniki rozstrzygniętego konkursu (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Laboratorium Badania Materiałów).
Barbara Ćwiok 
2021-02-19 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent - wyniki rozstrzygniętego konkursu (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn).
Barbara Ćwiok 
2021-02-17 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent administracyjny/Specjalista administracyjny (Pion Rektora - Biuro Rzecznika Prasowego).
Amelia Gil-Czochara 
2021-02-16 12:39
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Specjalista administracyjny (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Biuro ds. Obronnych).
Amelia Gil-Czochara 
2021-02-15 11:49
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent techniczny/Specjalista inżynieryjno-techniczny (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Techniki Cieplnej).
Amelia Gil-Czochara 
2021-02-15 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt badawczy (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Techniki Cieplnej).
Mariola Nega 
2021-02-15 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Assistant professor/Adiunkt (Politechnika Śląska).
Amelia Gil-Czochara 
2021-02-15 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Associate professor/Profesor Uczelni (Politechnika Śląska).
Amelia Gil-Czochara 
2021-02-11 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Specjalista administracyjny (Pion Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym - Centrum Kształcenia Ustawicznego–filia PŚ).
Amelia Gil-Czochara 
2021-02-10 11:34
Na stronie „Programy studiów” strony podmiotowej BIP PŚ zostały wymienione programy studiów: zarządzanie i inżynieria produkcji II st ogólnoakademicki, automatyka i robotyka II st ogólnoakademicki, biotechnologia II st ogólnoakademicki, inżynieria materialowa II st ogólnoakademicki, mechanika i budowa maszyn II st ogólnoakademicki.
Krzysztof Gurgul 
2021-02-09 11:56
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji - Dział Techniczny i Inwestycji).
Amelia Gil-Czochara 
2021-02-08 07:50
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Instruktor (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej).
Amelia Gil-Czochara 
2021-02-08 07:20
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Specjalista administracyjny ds. promocji technologii - Projekt (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Centrum Inkubacji i Transferu Technologii).
Amelia Gil-Czochara 
2021-02-08 07:18
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Specjalista administracyjny ds. transferu technologii - Projekt (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Centrum Inkubacji i Transferu Technologii).
Amelia Gil-Czochara 
2021-02-07 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: PhD Fellow (Centrum Biotechnologii).
Amelia Gil-Czochara 
2021-02-05 11:32
Na stronie „Ważne dokumenty” zostały dodane:
 • Zarządzenie nr 18/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia jednostki ogólnouczelnianej pn. Centrum Cyberbezpieczeństwa (Monitor Prawny PŚ z 2021 r. poz. 68) 
 • Zarządzenie nr 19/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2021 r. poz. 69)

Do strony „Programy studiów” dodano II, profil ogólnoakademicki (obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021).

Krzysztof Gurgul 
2021-02-05 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Specjalista administracyjny ds. promocji technologii - Projekt (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Centrum Inkubacji i Transferu Technologii).
Amelia Gil-Czochara 
2021-02-05 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Specjalista administracyjny ds. transferu technologii - Projekt (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Centrum Inkubacji i Transferu Technologii).
Amelia Gil-Czochara 
2021-02-03 08:22
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent administracyjny/Specjalista administracyjny (Pion Rektora - Biuro Rzecznika Prasowego).
Amelia Gil-Czochara 
2021-02-03 08:12
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent administracyjny/Specjalista administracyjny (Pion Rektora - Biuro Rzecznika Prasowego).
Amelia Gil-Czochara 
2021-02-02 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent administracyjny/Specjalista administracyjny (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Katedra Pomiarów i Systemów Sterowania).
Amelia Gil-Czochara 
2021-02-01 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent administracyjny (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Biuro Obsługi Projektów Edukacyjnych).
Amelia Gil-Czochara 
2021-01-27 14:52
Do menu podmiotowego witryny BIP PŚ został dodany link do strony "Deklaracja dostępności".
Krzysztof Gurgul 
2021-01-27 11:37
Na stronie "Ważne dokumenty" zaktualizowano dokument: "Organizacja Politechniki Śląskiej w roku akademickim 2020/2021 (tekst ujednolicony na dzień 26 stycznia 2021 roku)”.
Krzysztof Gurgul 
2021-01-27 10:59
Na stronie "Ważne dokumenty" dodano: uchwałę nr 11/2021 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie Zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej pod nazwą „Wspólna Szkoła Doktorska” dla kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2021/2022 (Monitor Prawny PŚ z 2021 r. poz. 50) oraz uchwałę nr 10/2021 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany ramowego programu kształcenia w szkole doktorskiej pod nazwą „Wspólna Szkoła Doktorska” (Monitor Prawny PŚ z 2021 r. poz. 49).
Krzysztof Gurgul 
2021-01-26 11:01
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent - wyniki rozstrzygniętego konkursu (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Laboratorium Badania Materiałów).
Barbara Ćwiok 
2021-01-26 11:00
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent - wyniki rozstrzygniętego konkursu (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn).
Barbara Ćwiok 
2021-01-26 10:57
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn).
Barbara Ćwiok 
2021-01-26 10:57
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn).
Barbara Ćwiok 
2021-01-26 07:45
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor uczelni w grupie pracowników badawczych/University Professor in a group of researchers (Wydział Chemiczny - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów).
Jacek Kocurek 
2021-01-22 14:33
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Specjalista administracyjny ds. promocji technologii - Projekt (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Centrum Inkubacji i Transferu Technologii).
Amelia Gil-Czochara 
2021-01-22 14:32
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Specjalista administracyjny ds. transferu technologii - Projekt (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Centrum Inkubacji i Transferu Technologii).
Amelia Gil-Czochara 
2021-01-21 13:22
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Specjalista administracyjny (Pion Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym - Centrum Kształcenia Ustawicznego–filia PŚ).
Amelia Gil-Czochara 
2021-01-19 14:43
Z menu użytkownika usunięto dokument "Strategia 2016-2020". Do strony "Ważne dokumenty" dodano zarządzenie nr 8/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia rozpoczynające się na Politechnice Śląskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (Monitor Prawny PŚ z 2021 r. poz. 23).
Krzysztof Gurgul 
2021-01-19 07:55
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent administracyjny/Specjalista administracyjny (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Katedra Pomiarów i Systemów Sterowania).
Amelia Gil-Czochara 
2021-01-18 11:45
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent administracyjny (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Biuro Obsługi Projektów Edukacyjnych).
Amelia Gil-Czochara 
2021-01-18 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn).
Amelia Gil-Czochara 
2021-01-18 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt badawczy (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych).
Amelia Gil-Czochara 
2021-01-18 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Laboratorium Badania Materiałów).
Amelia Gil-Czochara 
2021-01-16 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Postdoctoral Researcher (Centrum Biotechnologii).
Krzysztof Gurgul 
2021-01-16 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: PhD Student (Centrum Biotechnologii).
Krzysztof Gurgul 
2021-01-15 10:02
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt badawczy (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Techniki Cieplnej).
Mariola Nega 
2021-01-15 09:43
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Assistant professor/Adiunkt (Politechnika Śląska).
Amelia Gil-Czochara 
2021-01-15 09:42
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Associate professor/Profesor Uczelni (Politechnika Śląska).
Amelia Gil-Czochara 
2021-01-12 14:51
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: PhD Fellow (Centrum Biotechnologii).
Amelia Gil-Czochara 
2021-01-07 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Katedra Informatyki Stosowanej).
Amelia Gil-Czochara 
2021-01-07 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki).
Amelia Gil-Czochara 
2021-01-07 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Katedra Sieci i Systemów Komputerowych).
Amelia Gil-Czochara 
2021-01-07 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Katedra Algorytmiki i Oprogramowania).
Amelia Gil-Czochara 
2021-01-04 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor Uczelni (Wydział Budownictwa - Katedra Inżynierii Budowlanej).
Amelia Gil-Czochara 
2021-01-04 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor Uczelni (Wydział Budownictwa - Katedra Mechaniki i Mostów).
Amelia Gil-Czochara 
2020-12-23 09:47
Na stronie  „Ważne dokumenty” dodano zarządzenie nr 300/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki ogólnouczelnianej pn. Centrum Ochrony Klimatu  i Środowiska (Centre of Climate and Environment Protection) a usunięto zarządzenie nr 49/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia od roku akademickiego 2019/2020 (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 105).
Na stronie "Struktura" umieszczono schemat struktury organizacyjnej PŚ na dzień 21.12.2020.
Krzysztof Gurgul 
2020-12-18 13:40
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn).
Amelia Gil-Czochara 
2020-12-18 13:39
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Laboratorium Badania Materiałów).
Amelia Gil-Czochara 
2020-12-17 12:53
Na stronie "Ważne dokumenty" dodano:
 • Zarządzenie nr 203/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 29 września 2020 r. w sprawie utworzenia laboratorium w strukturze Wydziału Chemicznego (Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 904)
 • Zarządzenie nr 206/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2020 r. zmieniające zarządzenia: w sprawie zasad zarządzania obiektami budowlanymi Politechniki Śląskiej oraz w sprawie Regulaminu organizacyjnego Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 912)
 • Zarządzenie nr 270/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie organizacji wolontariatu przy Politechnice Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 1073)
 • Zarządzenie nr 295/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej (Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 1155)
 • Organizacja Politechniki Śląskiej w roku akademickim 2020/2021 (tekst ujednolicony na dzień 2 grudnia 2020 roku)
 • dokumenty ze zmianami regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Śląskiej
Krzysztof Gurgul 
2020-12-17 08:17
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt badawczy (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych).
Amelia Gil-Czochara 
2020-12-16 12:59
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Postdoctoral Researcher (Centrum Biotechnologii).
Krzysztof Gurgul 
2020-12-16 12:58
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: PhD Student (Centrum Biotechnologii).
Krzysztof Gurgul 
2020-12-07 10:47
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki).
Amelia Gil-Czochara 
2020-12-07 10:47
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Katedra Sieci i Systemów Komputerowych).
Amelia Gil-Czochara 
2020-12-07 10:46
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Katedra Informatyki Stosowanej).
Amelia Gil-Czochara 
2020-12-07 10:45
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Katedra Algorytmiki i Oprogramowania).
Amelia Gil-Czochara 
2020-12-07 08:55
Do menu użytkownika dodano link do dokumentu „Strategia rozwoju 2021-2026”.
Krzysztof Gurgul 
2020-12-04 13:32
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor Uczelni (Wydział Budownictwa - Katedra Inżynierii Budowlanej).
Amelia Gil-Czochara 
2020-12-04 13:31
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor Uczelni (Wydział Budownictwa - Katedra Mechaniki i Mostów).
Amelia Gil-Czochara 
2020-11-25 14:16
Na stronie "Władze" zaktualizowano skład Senatu Politechniki Śląskiej w kadencji 2020-2024.
Krzysztof Gurgul 
2020-11-19 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej - Katedra Technologii Lotniczych).
Amelia Gil-Czochara 
2020-11-18 10:33
W menu podmiotowym (góra strony) uaktualniono treść strony "Redakcja".
Krzysztof Gurgul 
2020-11-13 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt/Assistant professor (Politechnika Śląska).
Amelia Gil-Czochara 
2020-11-13 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor uczelni/Associate professor (Politechnika Śląska).
Amelia Gil-Czochara 
2020-11-12 13:18
Na stronie "Senat" - Skład Senatu Politechniki Śląskiej w kadencji 2020-2024 - usunięto z grupy studentów na kadencję 1.09.2020 r. – 31.12.2020 r. Julię Pokorny (RE).
Krzysztof Gurgul 
2020-11-04 14:46
Do menu użytkownika zostały dodane nowe strony: „Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora” oraz „Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego”.
Krzysztof Gurgul 
2020-11-03 12:17
Na stronie "Ważne dokumenty" dodano dokument: "Organizacja Politechniki Śląskiej w roku akademickim 2020/2021"; w "Struktura": "Struktura organizacyjna PŚ na dzień 1.10.2020".
Krzysztof Gurgul 
2020-11-03 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Główny specjalista administracyjny (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji - Dział Gospodarki Nieruchomościami).
Amelia Gil-Czochara 
2020-10-30 10:36
Do strony "Konkursy na stypendium naukowe dla młodych naukowców" zostało dodane ogłoszenie konkursu na stypendium naukowe dla młodych naukowców w projekcie pt. „Badania wielowskaźnikowe oraz zaawansowane metody określania numerycznej skali czasu w rekonstrukcji ewolucji wydm śródlądowych w Polsce w okresie schyłku ostatniego zlodowacenia” o numerze 14/990/PBU19/0120.
Krzysztof Gurgul 
2020-10-27 08:51
Na stronie "Ważne dokumenty" dodano uchwałę nr 87/2020 Senatu Politechniki Śląskiej z 26 października w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie studiów. Usunięto:
 • Zarządzenie nr 50/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 na Politechnice Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 106)
 • Zarządzenie nr 173/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 na Politechnice Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 482)
 • Zarządzenie nr 86/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 7 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 na Politechnice Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 372) – zawiera tekst ujednolicony zarządzenia nr 50/2019
Krzysztof Gurgul 
2020-10-27 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent administracyjny (Pion Rektora - Biuro Rzecznika Prasowego).
Amelia Gil-Czochara 
2020-10-26 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Elektryczny - Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki).
Amelia Gil-Czochara 
2020-10-20 14:05
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej - Katedra Technologii Lotniczych).
Amelia Gil-Czochara 
2020-10-20 09:03
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Główny specjalista administracyjny (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji - Dział Gospodarki Nieruchomościami).
Amelia Gil-Czochara 
2020-10-20 08:59
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Główny specjalista administracyjny (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji - Dział Gospodarki Nieruchomościami).
Amelia Gil-Czochara 
2020-10-20 08:59
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Główny specjalista administracyjny (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji - Dział Gospodarki Nieruchomościami).
Amelia Gil-Czochara 
2020-10-20 08:57
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Główny specjalista administracyjny (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji - Dział Gospodarki Nieruchomościami).
Amelia Gil-Czochara 
2020-10-20 08:57
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Główny specjalista administracyjny (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji - Dział Gospodarki Nieruchomościami).
Amelia Gil-Czochara 
2020-10-14 10:45
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt/Assistant professor (Politechnika Śląska).
Amelia Gil-Czochara 
2020-10-14 10:41
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt/Assistant professor (Politechnika Śląska).
Amelia Gil-Czochara 
2020-10-14 10:40
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor uczelni/Associate professor (Politechnika Śląska).
Amelia Gil-Czochara 
2020-10-14 07:29
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent administracyjny (Pion Rektora - Biuro Rzecznika Prasowego).
Amelia Gil-Czochara 
2020-10-07 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Techniki Cieplnej).
Mariola Nega 
2020-10-02 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Stypendium dla studenta (Wydział Inżynierii Materiałowej - Katedra Zaawansowanych Materiałów i Technologii).
Amelia Gil-Czochara 
2020-09-30 10:51
Na stronie "Ważne dokumenty" umieszczono zarządzenie nr 200/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zasad realizacji zajęć oraz weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 901).
Krzysztof Gurgul 
2020-09-30 10:34
Na stronie „Programy studiów” zostały dodane programy studiów na kierunku pedagogika:  I stopnia - profil praktyczny (obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021), II stopnia - profil praktyczny (obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021).
Krzysztof Gurgul 
2020-09-25 13:55
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Elektryczny - Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki).
Amelia Gil-Czochara 
2020-09-24 15:28
W "Menu użytkownika" został utworzony link do strony "Sprawozdania z wykonania budżetu Samorządu Studenckiego PŚ". Do strony "Ważne dokumenty" został dodany "Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Śląskiej" (obowiązujący od 1 października 2020 roku).
Krzysztof Gurgul 
2020-09-22 13:13
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Stypendium dla studenta (Wydział Inżynierii Materiałowej - Katedra Zaawansowanych Materiałów i Technologii).
Amelia Gil-Czochara 
2020-09-21 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Techniki Cieplnej).
Mariola Nega 
2020-09-21 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Techniki Cieplnej).
Mariola Nega 
2020-09-21 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej - Katedra Technologii Lotniczych).
Amelia Gil-Czochara 
2020-09-16 15:00
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Techniki Cieplnej).
Mariola Nega 
2020-09-15 14:02
Na  stronie "Programy studiów" wymieniono programy studiów dla kierunku architektura wnętrz stopień I i II profil praktyczny.
Krzysztof Gurgul 
2020-09-15 12:54
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej - Katedra Elektrotechniki i Automatyki Przemysłowej).
Marta Siemianowska 
2020-09-15 12:54
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej - Katedra Elektrotechniki i Automatyki Przemysłowej).
Marta Siemianowska 
2020-09-15 12:47
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: (Wydział Architektury).
Marta Siemianowska 
2020-09-15 12:47
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: (Wydział Architektury).
Marta Siemianowska 
2020-09-11 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Doradca zawodowy-samodzielny referent administracyjny (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Biuro Karier Studenckich).
Amelia Gil-Czochara 
2020-09-11 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Matematyki Stosowanej - Katedra Matematyki).
Amelia Gil-Czochara 
2020-09-11 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Matematyki Stosowanej - Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji).
Amelia Gil-Czochara 
2020-09-11 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Matematyki Stosowanej - Katedra Matematyki).
Amelia Gil-Czochara 
2020-09-10 11:34
Zaktualizowano stronę "Statut", na której dodano:
 • Uchwałę nr 24/2020 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w Statucie Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 229),
 • Uchwałę nr 74/2020 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zmian w Statucie Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 700),
 • Ujednolicony tekst Statutu Politechniki Śląskiej wg stanu na dzień 13 lipca 2020 roku.

Na stronie "Ważne dokumenty" wymieniono Regulamin studiów podyplomowych.

Krzysztof Gurgul 
2020-09-10 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Matematyki Stosowanej - Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji).
Amelia Gil-Czochara 
2020-09-10 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor (Wydział Matematyki Stosowanej - Katedra Matematyki).
Amelia Gil-Czochara 
2020-09-07 10:10
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Doradca zawodowy-samodzielny referent administracyjny (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Biuro Karier Studenckich).
Amelia Gil-Czochara 
2020-09-04 21:51
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Techniki Cieplnej).
Mariola Nega 
2020-09-04 21:48
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Techniki Cieplnej).
Mariola Nega 
2020-09-04 08:14
Informacje na stronie "Władze" zostały uzupełnione o osoby zapraszane na posiedzenia Senatu.
Krzysztof Gurgul 
2020-09-02 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: asystent (Wydział Budownictwa - Katedra Geotechniki i Dróg).
Jacek Staszkiewicz 
2020-09-01 13:59
Na stronie "Władze" uaktualniono skład Senatu Politechniki Śląskiej w kadencji 2020-2024.
Krzysztof Gurgul 
2020-08-31 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Lektor języka angielskiego (Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją).
Amelia Gil-Czochara 
2020-08-31 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkta (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej).
Amelia Gil-Czochara 
2020-08-31 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Lektor języka angielskiego (Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją).
Amelia Gil-Czochara 
2020-08-31 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Chemiczny - Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii).
Amelia Gil-Czochara 
2020-08-31 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Architektury - Katedra Projektowania i Badań Jakościowych w Architekturze).
Amelia Gil-Czochara 
2020-08-26 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Starszy referent techniczny - Projekt (Wydział Chemiczny - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów).
Amelia Gil-Czochara 
2020-08-21 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor uczelni (Wydział Elektryczny - Katedra Mechatroniki).
Amelia Gil-Czochara 
2020-08-20 13:11
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej - Katedra Technologii Lotniczych).
Amelia Gil-Czochara 
2020-08-20 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Elektryczny - Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki).
Amelia Gil-Czochara 
2020-08-20 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Elektryczny - Katedra Optoelektroniki).
Amelia Gil-Czochara 
2020-08-20 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Elektryczny - Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki).
Amelia Gil-Czochara 
2020-08-19 09:33
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Starszy referent techniczny - Projekt (Wydział Chemiczny - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów).
Amelia Gil-Czochara 
2020-08-17 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownik ds. bezpieczeństwa (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej).
Amelia Gil-Czochara 
2020-08-14 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej - Katedra Elektrotechniki i Automatyki Przemysłowej).
Marta Siemianowska 
2020-08-12 12:38
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Matematyki Stosowanej - Katedra Matematyki).
Amelia Gil-Czochara 
2020-08-12 12:36
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Matematyki Stosowanej - Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji).
Amelia Gil-Czochara 
2020-08-12 12:33
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Matematyki Stosowanej - Katedra Matematyki).
Amelia Gil-Czochara 
2020-08-11 15:04
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Matematyki Stosowanej - Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji).
Amelia Gil-Czochara 
2020-08-11 15:01
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor (Wydział Matematyki Stosowanej - Katedra Matematyki).
Amelia Gil-Czochara 
2020-08-09 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Specjalista administracyjny (Pion Rektora - Biuro Rzecznika Prasowego).
Amelia Gil-Czochara 
2020-08-07 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent w dziedzinie językoznawstwo, specjalność iberystyczne językoznawstwo stosowane (Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją - Zakład Lingwistyki Stosowanej).
Iwona Kubicz 
2020-08-06 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: profesor uczelni (Wydział Organizacji i Zarządzania - Katedra Inżynierii Produkcji).
Jolanta Sobota 
2020-08-03 09:25
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: asystent (Wydział Budownictwa - Katedra Geotechniki i Dróg).
Jacek Staszkiewicz 
2020-08-01 20:22
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Kierownik ds. bezpieczeństwa (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej).
Amelia Gil-Czochara 
2020-08-01 18:50
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkta (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej).
Amelia Gil-Czochara 
2020-08-01 17:06
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Lektor w Studium Języków Obcych (Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją).
Amelia Gil-Czochara 
2020-08-01 16:48
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Lektor w Studium Języków Obcych (Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją).
Amelia Gil-Czochara 
2020-08-01 16:14
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Chemiczny - Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii).
Amelia Gil-Czochara 
2020-07-31 14:09
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Architektury - Katedra Projektowania i Badań Jakościowych w Architekturze).
Amelia Gil-Czochara 
2020-07-27 14:12
Na stronie: „Ważne dokumenty” dodano: Zarządzenie nr 144/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 674), zmieniono Regulamin Organizacyjny Politechniki Śląskiej. Zaktualizowano pliki: „Statut” i „Struktura”.
Krzysztof Gurgul 
2020-07-22 08:38
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor uczelni (Wydział Elektryczny - Katedra Mechatroniki).
Amelia Gil-Czochara 
2020-07-21 13:58
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Elektryczny - Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki).
Amelia Gil-Czochara 
2020-07-21 12:52
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Elektryczny - Katedra Optoelektroniki).
Amelia Gil-Czochara 
2020-07-20 14:55
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Elektryczny - Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki).
Amelia Gil-Czochara 
2020-07-15 11:43
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej - Katedra Elektrotechniki i Automatyki Przemysłowej).
Marta Siemianowska 
2020-07-13 09:38
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Specjalista administracyjny (Pion Rektora - Biuro Rzecznika Prasowego).
Amelia Gil-Czochara 
2020-07-07 14:09
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: profesor uczelni (Wydział Organizacji i Zarządzania - Katedra Inżynierii Produkcji).
Jolanta Sobota 
2020-07-07 13:43
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent w dziedzinie językoznawstwo, specjalność iberystyczne językoznawstwo stosowane (Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją - Zakład Lingwistyki Stosowanej).
Iwona Kubicz 
2020-07-05 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt badawczy (Wydział Chemiczny - Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii).
Jacek Kocurek 
2020-07-05 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Chemiczny - Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii).
Jacek Kocurek 
2020-06-30 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Budownictwa - Katedra Inżynierii Budowlanej).
Jacek Staszkiewicz 
2020-06-14 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego (branża elektryczna) (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji - Dział Techniczny i Inwestycji).
Amelia Gil-Czochara 
2020-06-13 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Instytut Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktyczne Politechniki Śląskiej - Zakład Zastosowań Radioizotopów).
Marlena Orlicka 
2020-06-07 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego (branża budowlana) (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji - Dział Techniczny i Inwestycji).
Amelia Gil-Czochara 
2020-06-05 13:36
Na stronie "Ważne dokumenty" dodano Zarządzenie nr 104/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zasad realizacji zajęć oraz weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 423). Wymieniono "Wniosek o udostępnienie informacji publicznej" oraz dodano schemat ujednolicony struktury PŚ na dzień 5.06.2020 r.
Krzysztof Gurgul 
2020-06-05 09:52
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt badawczy (Wydział Chemiczny - Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii).
Jacek Kocurek 
2020-06-05 09:44
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Chemiczny - Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii).
Jacek Kocurek 
2020-06-01 09:00
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Budownictwa - Katedra Inżynierii Budowlanej).
Jacek Staszkiewicz 
2020-05-27 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Chemiczny - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów).
Jacek Kocurek 
2020-05-23 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: profesor (Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją - Zakład Pedagogiki).
Iwona Kubicz 
2020-05-22 10:51
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego (branża elektryczna) (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji - Dział Techniczny i Inwestycji).
Amelia Gil-Czochara 
2020-05-16 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Centrum Biotechnologii).
Barbara Ćwiok 
2020-05-15 15:18
Do "Menu użytkownika" została dodana strona: "Program „Politechnika przeciw epidemii”.
Krzysztof Gurgul 
2020-05-15 14:44
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego (branża budowlana) (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji - Dział Techniczny i Inwestycji).
Amelia Gil-Czochara 
2020-05-14 13:50
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Instytut Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktyczne Politechniki Śląskiej - Zakład Zastosowań Radioizotopów).
Marlena Orlicka 
2020-05-13 08:47
Do strony "Ważne dokumenty" zostały dodane zarządzenia:
 • Zarządzenie nr 90/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia od roku akademickiego 2020/2021 (Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 379)
 • Zarządzenie nr 86/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 7 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 na Politechnice Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 372) – zawiera tekst ujednolicony zarządzenia nr 50/2019”.
Krzysztof Gurgul 
2020-05-08 15:05
Na stronie "Ważne dokumenty" zostało dodane Zarządzenie nr 89/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia od roku akademickiego 2020/2021 (Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 378).
Krzysztof Gurgul 
2020-05-08 12:49
Na stronie "Wyniki naborów" (Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi) została dodana informacja o wynikach konkursu przeprowadzonego na stanowisko zastępcy dyrektora administracyjnego.
 
Krzysztof Gurgul 
2020-04-30 09:56
Do menu użytkownika został dodany ujednolicony tekst Statutu Politechniki Śląskiej
Krzysztof Gurgul 
2020-04-28 20:56
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Chemiczny - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów).
Jacek Kocurek 
2020-04-23 11:11
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: profesor (Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją - Zakład Pedagogiki).
Iwona Kubicz 
2020-04-17 15:32
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Centrum Biotechnologii).
Barbara Ćwiok 
2020-04-10 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Specjalista administracyjny (Pion Rektora - Biuro Rzecznika Prasowego).
Amelia Gil-Czochara 
2020-04-06 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownik Obiektu Dydaktycznego (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji).
Amelia Gil-Czochara 
2020-04-03 10:35
W menu użytkownika, na stronie "Statut" dodano:
 • Uchwałę nr 42/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 135)
 • Uchwałę nr 15/2020 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmian w Statucie Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 238)
Krzysztof Gurgul 
2020-04-01 15:28
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Specjalista administracyjny (Pion Rektora - Biuro Rzecznika Prasowego).
Amelia Gil-Czochara 
2020-03-31 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Specjalista administracyjny (Pion Rektora - Biuro Rzecznika Prasowego).
Amelia Gil-Czochara 
2020-03-25 08:55
Na stronie „Otwarte nabory partnerów” zostały dodane dokumenty w ramach "Otwarty nabór partnera do projektu w konkursie numer POWR.04.03.00-IP.07-00-002/20".
Krzysztof Gurgul 
2020-03-23 08:46
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Kierownik Obiektu Dydaktycznego (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji).
Amelia Gil-Czochara 
2020-03-19 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Szef Straży Akademickiej (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji - Straż Akademicka).
Amelia Gil-Czochara 
2020-03-15 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji - Dział Techniczny i Inwestycji).
Amelia Gil-Czochara 
2020-03-11 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępca Dyrektora Administracyjnego (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji).
Amelia Gil-Czochara 
2020-03-10 14:01
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Specjalista administracyjny (Pion Rektora - Biuro Rzecznika Prasowego).
Amelia Gil-Czochara 
2020-03-05 14:44
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Szef Straży Akademickiej (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji - Straż Akademicka).
Amelia Gil-Czochara 
2020-03-05 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Specjalista ds. bhp (Pion Rektora - Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy).
Amelia Gil-Czochara 
2020-03-05 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Starszy inspektor ds. bhp (Pion Rektora - Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy).
Amelia Gil-Czochara 
2020-03-02 09:08
Na stronie "Struktura" umieszczono ujednolicony schemat struktury uczelni na 1.03.2020. Do strony "Ważne dokumenty" dodano Zarządzenie nr 22/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni.
Krzysztof Gurgul 
2020-02-28 10:20
Na stronie "Kontrola zarządcza" dodano "Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019".
Krzysztof Gurgul 
2020-02-26 14:30
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji - Dział Techniczny i Inwestycji).
Amelia Gil-Czochara 
2020-02-26 12:43
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Zastępca Dyrektora Administracyjnego (Pion Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji).
Amelia Gil-Czochara 
2020-02-24 08:21
Zaktualizowano stronę "Władze" - Skład Senatu Politechniki Śląskiej w kadencji 2016-2020. 
Krzysztof Gurgul 
2020-02-23 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa (Pion Rektora - Biuro Bezpieczeństwa Informacji).
Amelia Gil-Czochara 
2020-02-21 15:20
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej).
Barbara Ćwiok 
2020-02-21 15:20
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej).
Barbara Ćwiok 
2020-02-21 15:17
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej).
Barbara Ćwiok 
2020-02-21 15:17
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej).
Barbara Ćwiok 
2020-02-20 14:47
Na stronie"Programy studiów" zostały uaktualnione programy studiów na kierunkach: Transport, Chemia, Technologia chemiczna, Górnictwo i geologia.
Krzysztof Gurgul 
2020-02-20 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent techniczny (Pion Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym - Centrum Biotechnologii).
Amelia Gil-Czochara 
2020-02-18 13:21
Zaktualizowano stronę "Ochrona danych osobowych" oraz do strony "Ważne dokumenty" dodano Zarządzenie nr 173/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 na Politechnice Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 482).
Krzysztof Gurgul 
2020-02-18 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Specjalista inżynieryjno-techniczny - mechanik obsługi technicznej statków powietrznych (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej).
Amelia Gil-Czochara 
2020-02-18 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej - Katedra Technologii Lotniczych).
Renata Rajkiewicz 
2020-02-18 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej).
Barbara Ćwiok 
2020-02-15 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Katedra Systemów Rozproszonych i Urządzeń Informatyki).
Barbara Małysiak 
2020-02-15 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Katedra Systemów Rozproszonych i Urządzeń Informatyki).
Barbara Małysiak 
2020-02-15 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Katedra Systemów Rozproszonych i Urządzeń Informatyki).
Barbara Małysiak 
2020-02-14 14:14
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Specjalista ds. bhp (Pion Rektora - Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy).
Amelia Gil-Czochara 
2020-02-14 14:12
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Starszy inspektor ds. bhp (Pion Rektora - Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy).
Amelia Gil-Czochara 
2020-02-13 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Informatyk (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej).
Amelia Gil-Czochara 
2020-02-13 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent ekonomiczny (Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją).
Amelia Gil-Czochara 
2020-02-10 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent badawczy (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych).
Mariola Nega 
2020-02-09 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent finansowy (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki).
Amelia Gil-Czochara 
2020-02-07 13:21
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent techniczny (Pion Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym - Centrum Biotechnologii).
Amelia Gil-Czochara 
2020-02-04 14:35
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Specjalista inżynieryjno-techniczny - mechanik obsługi technicznej statków powietrznych (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej).
Amelia Gil-Czochara 
2020-02-04 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Specjalista administracyjny (Pion Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym - Centrum Kształcenia Ustawicznego–filia PŚ).
Amelia Gil-Czochara 
2020-01-31 12:38
Na stronie "Ważne dokumenty" dodano uchwałę nr 4/2020 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie Zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej dla kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2020/2021 (Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 45) oraz zmieniono link do ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Krzysztof Gurgul 
2020-01-23 11:14
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa (Pion Rektora - Biuro Bezpieczeństwa Informacji).
Amelia Gil-Czochara 
2020-01-20 13:19
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej - Katedra Technologii Lotniczych).
Renata Rajkiewicz 
2020-01-20 13:04
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent finansowy (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki).
Amelia Gil-Czochara 
2020-01-20 11:38
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej).
Barbara Ćwiok 
2020-01-20 10:14
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Specjalista administracyjny (Pion Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym - Centrum Kształcenia Ustawicznego–filia PŚ).
Amelia Gil-Czochara 
2020-01-20 08:15
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent ekonomiczny (Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją).
Amelia Gil-Czochara 
2020-01-17 11:51
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Informatyk (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej).
Amelia Gil-Czochara 
2020-01-17 08:35
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Katedra Systemów Rozproszonych i Urządzeń Informatyki).
Barbara Małysiak 
2020-01-17 08:24
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Katedra Systemów Rozproszonych i Urządzeń Informatyki).
Barbara Małysiak 
2020-01-17 08:20
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Katedra Systemów Rozproszonych i Urządzeń Informatyki).
Barbara Małysiak 
2020-01-10 12:57
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent badawczy (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych).
Mariola Nega 
2020-01-02 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent badawczy (Wydział Chemiczny - Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii).
Jacek Kocurek 
2019-12-20 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją - Zakład Lingwistyki Stosowanej).
Iwona Kubicz 
2019-12-20 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją - Zakład Lingwistyki Stosowanej).
Iwona Kubicz 
2019-12-19 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Specjalista administracyjny - koordynator sekcji (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Dział Współpracy z Zagranicą (z Sekcją Wymiany Międzynarodowej)).
Amelia Gil-Czochara 
2019-12-18 11:18
Na stronie „Sprawozdania Rektora” umieszczono „Sprawozdanie JM Rektora z działalności PŚ za rok 2018”.
Krzysztof Gurgul 
2019-12-18 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent ekonomiczny (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Biuro Obsługi Finansowej Projektów).
Amelia Gil-Czochara 
2019-12-17 15:00
Na stronie „Ważne dokumenty” dodano "Zmiany do Regulaminu w zakresie nadania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego".
Krzysztof Gurgul 
2019-12-16 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt badawczy (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Techniki Cieplnej).
Mariola Nega 
2019-12-16 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt badawczy (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Inżynierii Wody i Ścieków).
Mariola Nega 
2019-12-13 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Informatyki).
Barbara Małysiak 
2019-12-11 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Barbara Małysiak 
2019-12-08 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Inżynierii Materiałowej - Katedra Inżynierii Produkcji).
Aleksandra Matera 
2019-12-05 10:17
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent ekonomiczny (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Biuro Obsługi Finansowej Projektów).
Amelia Gil-Czochara 
2019-12-05 08:29
Zaktualizowano strony: „Ważne dokumenty”, „Plany studiów”, zmieniono nazwę strony z „Nowy Statut obowiązujący od 1.10.2019 roku” na „Statut”, dodano do menu użytkownika  stronę „Skrzynka ePUAP”.
Krzysztof Gurgul 
2019-12-05 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent administracyjny (Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją).
Amelia Gil-Czochara 
2019-12-05 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Inżynierii Biomedycznej - Katedra Biomechatroniki).
Renata Dziurzyńska 
2019-12-05 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Specjalista administracyjny (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Biuro Badań Naukowych).
Amelia Gil-Czochara 
2019-12-04 13:08
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Specjalista administracyjny - koordynator sekcji (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Dział Współpracy z Zagranicą (z Sekcją Wymiany Międzynarodowej)).
Amelia Gil-Czochara 
2019-12-04 10:58
Wymieniono wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
W menu użytkownika utworzono strony:
 •  „Udostępnianie informacji publicznej na wniosek”,
 • „Ochrona danych osobowych” .
Krzysztof Gurgul 
2019-12-03 14:56
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent badawczy (Wydział Chemiczny - Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii).
Jacek Kocurek 
2019-12-02 14:22
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent badawczy (Wydział Chemiczny - Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii).
Jacek Kocurek 
2019-11-28 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa (Pion Rektora - Biuro Bezpieczeństwa Informacji).
Amelia Gil-Czochara 
2019-11-28 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent naukowy (Wydział Chemiczny - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów).
Jacek Kocurek 
2019-11-26 08:43
Na stronie "Wyniki naborów" została dodana informacja o wynikach konkursu przeprowadzonego na stanowisko Kierownika Biura ds. Obronnych.
Krzysztof Gurgul 
2019-11-22 11:38
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt badawczy (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Techniki Cieplnej).
Mariola Nega 
2019-11-22 11:35
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt badawczy (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Inżynierii Wody i Ścieków).
Mariola Nega 
2019-11-22 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent naukowy (Wydział Chemiczny - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów).
Jacek Kocurek 
2019-11-22 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent naukowy (Wydział Chemiczny - Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii).
Jacek Kocurek 
2019-11-21 11:22
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją - Zakład Lingwistyki Stosowanej).
Iwona Kubicz 
2019-11-21 11:21
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją - Zakład Lingwistyki Stosowanej).
Iwona Kubicz 
2019-11-20 11:17
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent administracyjny (Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją).
Amelia Gil-Czochara 
2019-11-20 08:24
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Specjalista administracyjny (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Biuro Badań Naukowych).
Amelia Gil-Czochara 
2019-11-20 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Informatyk (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej).
Amelia Gil-Czochara 
2019-11-19 09:56
Na stronie "Władze" uaktualniono skład Senatu PŚ.
Krzysztof Gurgul 
2019-11-18 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Inżynierii Biomedycznej - Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych).
Renata Dziurzyńska 
2019-11-14 12:01
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Informatyki).
Barbara Małysiak 
2019-11-13 07:12
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa (Pion Rektora - Biuro Bezpieczeństwa Informacji).
Amelia Gil-Czochara 
2019-11-12 13:45
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Barbara Małysiak 
2019-11-05 14:57
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Informatyk (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej).
Amelia Gil-Czochara 
2019-11-04 13:57
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Inżynierii Biomedycznej - Katedra Biomechatroniki).
Renata Dziurzyńska 
2019-11-04 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii - Instytut Inżynierii Materiałowej).
Aleksandra Matera 
2019-10-29 12:42
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent naukowy (Wydział Chemiczny - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów).
Jacek Kocurek 
2019-10-29 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent techniczny/Specjalista inżynieryjno - techniczny (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Techniki Cieplnej).
Amelia Gil-Czochara 
2019-10-28 11:07
W "Menu użytkownika" dodano link do strony "Otwarte nabory partnerów".
Krzysztof Gurgul 
2019-10-27 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Stypendysta w projekcie (Wydział Inżynierii Biomedycznej - Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej).
Renata Dziurzyńska 
2019-10-25 10:57
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Inżynierii Materiałowej - Katedra Inżynierii Produkcji).
Aleksandra Matera 
2019-10-23 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent administracyjny (Wydział Inżynierii Biomedycznej - Katedra Biomechatroniki).
Amelia Gil-Czochara 
2019-10-17 12:32
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Inżynierii Biomedycznej - Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych).
Renata Dziurzyńska 
2019-10-16 11:38
Na stronie „Programy studiów” dodano programy studiów: lingwistyka stosowana oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
Krzysztof Gurgul 
2019-10-15 14:28
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent naukowy (Wydział Chemiczny - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów).
Jacek Kocurek 
2019-10-15 14:25
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent naukowy (Wydział Chemiczny - Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii).
Jacek Kocurek 
2019-10-15 13:46
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent techniczny/Specjalista inżynieryjno - techniczny (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Techniki Cieplnej).
Amelia Gil-Czochara 
2019-10-10 08:36
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent administracyjny (Wydział Inżynierii Biomedycznej - Katedra Biomechatroniki).
Amelia Gil-Czochara 
2019-10-09 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownik Biura ds. Obronnych (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Biuro ds. Obronnych).
Amelia Gil-Czochara 
2019-10-08 09:06
Na stronie "Ważne dokumenty" dodano "Regulamin organizacyjny PŚ", a usunięto:
 • Zawiadomienie o wpisie Politechniki Śląskiej do rejestru instytucji szkoleniowych na podstawie ustawy z dnia
  20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.)
 • Statut - obowiązujący do dnia 30 września 2019 roku (tekst jednolity na dzień 1 lutego 2017 roku)
 • Uchwała nr 116/2017 Senatu Politechniki Śląskiej w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Politechniki Śląskiej
 • Uchwała nr 20/2018 Senatu Politechniki Śląskiej w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Politechniki Śląskiej
 • Uchwała nr 11/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 39)
 • Regulamin studiów - uchwała Parlamentu Studenckiego nr 30/2016/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie zaopiniowania treści regulaminu studiów
 • Regulaminu studiów w tłumaczeniu na język angielski
 • Regulaminu studiów w wersji polsko-angielskiej
 • Zarządzenie nr 119/2017 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 2 października 2017 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Śląskiej – obowiązujący do dnia 30 września 2019 roku (Monitor Prawny PŚ z 2017 r. poz. 221, z późn. zm.)
 • Zarządzenie nr 71/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2018 poz. 166)
 • Zarządzenie nr 53/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019 (Monitor Prawny PŚ z 2018 r. poz. 132, z późn. zm.)
 • Zarządzenie nr 21/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019 (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 32)
 • Zarządzenie nr 54/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach III stopnia w roku akademickim 2018/2019 (Monitor Prawny PŚ z 2018 r. poz. 133)
 • Zarządzenie nr 26/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych i ustalenia wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 46)
 • Zarządzenie nr 118/2017 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 2 października 2017 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.)
 • Zarządzenie nr 85/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2018 r. poz. 180)
 • Zarządzenie nr 70/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Administracji Centralnej i zmiany w niektórych zarządzeniach (Monitor Prawny PŚ z 2017 r. poz. 104)
 • Zarządzenie nr 91/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w strukturze Administracji Centralnej (Monitor Prawny PŚ z 2017 r. poz. 168)
 • Zarządzenie nr 2/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w strukturze Administracji Centralnej (Monitor Prawny PŚ z 2018 r. poz. 5)
 • Zarządzenie nr 5/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Centrum Biblioteczno-Wydawniczego (Monitor Prawny PŚ z 2018 r. poz. 16)
 • Zarządzenie nr 6/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej (Monitor Prawny PŚ z 2018 r. poz. 17)
 • Zarządzenie nr 49/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki pozawydziałowej pn. „Szkoła Doktorów” (Monitor Prawny PŚ z 2018 r. poz. 126)
 • Zarządzenie nr 57/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w strukturze Administracji Centralnej (Monitor Prawny PŚ z 2018 r. poz. 137)
 • Zarządzenie nr 66/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej (Monitor Prawny PŚ z 2018 r. poz. 161)
 • Zarządzenie nr 82/2018 Rektora Politechniki Śląskiej dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zadań Biura Bezpieczeństwa Informacji (Monitor Prawny PŚ z 2018 r. poz. 177)
 • Zarządzenie nr 86/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w strukturze Administracji Centralnej (Monitor Prawny PŚ z 2018 r. poz. 181)
 • Zarządzenie nr 99/2018 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie likwidacji jednostki pozawydziałowej pn. Centrum Nanotechnologii Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2018 r. poz. 206)
 • Zarządzenie nr 117/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Administracji Centralnej (Monitor Prawny PŚ z 2018 r. poz. 249)
 • Zarządzenie nr 123/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej (Monitor Prawny PŚ z 2018 r. poz. 261)
 • Zarządzenie nr 7/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie pozawydziałowej jednostki organizacyjnej pn. Międzynarodowe Centrum Badań Interdyscyplinarnych (International Center for Interdisciplinary Research) (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 16)
 • Zarządzenie nr 36/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmian w Administracji Centralnej (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 64)
 • Zarządzenie nr 59/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Wydziału Górnictwa i Geologii (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 131)
 • Zarządzenie nr 68/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przekształcenia jednostek ogólnouczelnianych: Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej w jednostkę ogólnouczelnianą pod nazwą „Centrum Inkubacji i Transferu Technologii” (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 164)
 • Zarządzenie nr 71/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Administracji Centralnej (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 167)
 • Zarządzenie nr 80/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Regulaminu pracy (Monitor Prawny PŚ z 2018 r. poz. 175)
 • Zarządzenie nr 20/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 na Politechnice Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2018 r. poz. 55, z późn. zm. - tekst ujednolicony na dzień 28 lutego 2019 r.)
 • Zarządzenie nr 116/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 na Politechnice Śląski (Monitor Prawny PŚ z 2018 r. poz. 248)
 • Zarządzenie nr 27/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 na Politechnice Śląski (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 47)
 • Zarządzenie nr 22/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie inicjatyw wspólnoty akademickiej (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 33)Zarządzenie nr 22/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie inicjatyw wspólnoty akademickiej (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 33)

Dodano Strukturę Organizacyjną Politechniki Śląskiej na 1.10.2019 r.

Krzysztof Gurgul 
2019-10-07 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent techniczny-instruktor (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej).
Amelia Gil-Czochara 
2019-10-06 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Architektury - Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej).
Renata Dziurzyńska 
2019-10-06 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Inżynierii Biomedycznej - Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej).
Renata Dziurzyńska 
2019-10-01 08:46
Na stronie "Władze" uaktualniono skład Senatu PŚ.
Krzysztof Gurgul 
2019-09-27 12:33
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Stypendysta w projekcie (Wydział Inżynierii Biomedycznej - Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej).
Renata Dziurzyńska 
2019-09-27 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: asystent z doktoratem (Wydział Elektryczny - Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów).
Anna Borok 
2019-09-27 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: asystent z doktoratem (Wydział Elektryczny - Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki).
Anna Borok 
2019-09-27 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: asystent z doktoratem (Wydział Elektryczny - Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki).
Anna Borok 
2019-09-26 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej).
Agnieszka Dudło 
2019-09-26 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej).
Agnieszka Dudło 
2019-09-26 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej).
Agnieszka Dudło 
2019-09-25 14:58
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Kierownik Biura ds. Obronnych (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Biuro ds. Obronnych).
Amelia Gil-Czochara 
2019-09-25 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent administracyjny (Pion Rektora - Biuro Rzecznika Prasowego).
Amelia Gil-Czochara 
2019-09-25 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: asystent (Wydział Budownictwa - Katedra Mechaniki i Mostów).
Jacek Staszkiewicz 
2019-09-25 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: asystent (Wydział Budownictwa - Katedra Geotechniki i Dróg).
Jacek Staszkiewicz 
2019-09-24 09:16
Do strony "Ważne dokumenty" zostały dodane:
 • Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Śląskiej – obowiązujący od dnia 1 października 2019 roku (Monitor Prawny PS z 2019 r. poz. 236)
 • Regulamin w zakresie nadania stopnia doktora
 • Regulamin w zakresie nadania stopnia doktora habilitowanego
 • Regulamin pracy
 • Organizacja Politechniki Śląskiej w roku akademickim 2018/2019 (tekst ujednolicony na dzień 17.07.2019 r.)

Do strony "Programy studiów" zostały dodane kierunki: mechatronika (II stopień, profil praktyczny) oraz informatyka (II stopnień, profil praktyczny).

Krzysztof Gurgul 
2019-09-24 07:24
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent techniczny-instruktor (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej).
Amelia Gil-Czochara 
2019-09-24 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt badawczy (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Instytut Techniki Cieplnej).
Mariola Nega 
2019-09-22 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Instytut Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktyczne Politechniki Śląskiej - Zakład Fizyki Stosowanej).
Marlena Orlicka 
2019-09-20 11:58
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii - Instytut Inżynierii Materiałowej).
Aleksandra Matera 
2019-09-20 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownik AMO (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej).
Amelia Gil-Czochara 
2019-09-19 13:22
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii).
Aleksandra Matera 
2019-09-19 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Transportu - Katedra Transportu Kolejowego).
Renata Rajkiewicz 
2019-09-13 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Organizacji i Zarządzania - Instytut Zarządzania, Administracji i Logistyki).
Jolanta Sobota 
2019-09-12 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent techniczny (Pion Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym - Centrum Biotechnologii).
Amelia Gil-Czochara 
2019-09-12 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent techniczny (Pion Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym - Centrum Biotechnologii).
Amelia Gil-Czochara 
2019-09-11 12:11
Na stronie "Projekty partnerskie" dodano informację na temat rozpoczęcia realizacji projektu partnerskiego „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych”.
Krzysztof Gurgul 
2019-09-11 12:10
Na stronie "Władze" zaktualizowano skład Senatu PŚ.
Krzysztof Gurgul 
2019-09-10 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Budownictwa - Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli).
Jacek Staszkiewicz 
2019-09-09 13:58
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Kierownik AMO (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej).
Amelia Gil-Czochara 
2019-09-09 08:59
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent administracyjny (Pion Rektora - Biuro Rzecznika Prasowego).
Amelia Gil-Czochara 
2019-09-06 12:10
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Architektury - Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej).
Renata Dziurzyńska 
2019-09-06 12:08
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Inżynierii Biomedycznej - Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej).
Renata Dziurzyńska 
2019-09-06 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent badawczy (Wydział Chemiczny - Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii).
Jacek Kocurek 
2019-09-04 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: profesor nadzwyczajny (Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych).
Katarzyna Stachura 
2019-09-02 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Transportu - Katedra Technologii Lotniczych).
Renata Rajkiewicz 
2019-09-02 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Budownictwa - Katedra Inżynierii Budowlanej).
Jacek Staszkiewicz 
2019-09-02 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: astystent (Wydział Matematyki Stosowanej - Instytut Matematyki).
Katarzyna Komorowska 
2019-08-30 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Specjalista administracyjny (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Centrum Inkubacji i Transferu Technologii).
Amelia Gil-Czochara 
2019-08-30 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Organizacji i Zarządzania - Katedra Stosowanych Nauk Społecznych).
Jolanta Sobota 
2019-08-30 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Organizacji i Zarządzania - Katedra Stosowanych Nauk Społecznych).
Jolanta Sobota 
2019-08-29 08:50
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent techniczny (Pion Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym - Centrum Biotechnologii).
Amelia Gil-Czochara 
2019-08-29 08:48
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent techniczny (Pion Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym - Centrum Biotechnologii).
Amelia Gil-Czochara 
2019-08-28 13:43
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: asystent z doktoratem (Wydział Elektryczny - Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów).
Anna Borok 
2019-08-28 13:42
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: asystent z doktoratem (Wydział Elektryczny - Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki).
Anna Borok 
2019-08-28 13:41
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: asystent z doktoratem (Wydział Elektryczny - Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki).
Anna Borok 
2019-08-27 12:13
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej).
Agnieszka Dudło 
2019-08-27 12:12
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej).
Agnieszka Dudło 
2019-08-27 12:12
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej).
Agnieszka Dudło 
2019-08-27 12:11
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej).
Agnieszka Dudło 
2019-08-27 12:10
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej).
Agnieszka Dudło 
2019-08-26 09:28
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: asystent (Wydział Budownictwa - Katedra Mechaniki i Mostów).
Jacek Staszkiewicz 
2019-08-26 09:27
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: asystent (Wydział Budownictwa - Katedra Geotechniki i Dróg).
Jacek Staszkiewicz 
2019-08-23 13:44
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Instytut Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktyczne Politechniki Śląskiej - Zakład Fizyki Stosowanej).
Marlena Orlicka 
2019-08-22 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Elektroniki).
Barbara Małysiak 
2019-08-21 10:39
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Transportu - Katedra Transportu Kolejowego).
Renata Rajkiewicz 
2019-08-21 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej - Instytut Eksploatacji Złóż).
Marta Siemianowska 
2019-08-20 14:56
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt badawczy (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Instytut Techniki Cieplnej).
Mariola Nega 
2019-08-20 14:16
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt badawczy (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Instytut Techniki Cieplnej).
Mariola Nega 
2019-08-19 11:18
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Instytut Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktyczne Politechniki Śląskiej - Zakład Fizyki Stosowanej).
Marlena Orlicka 
2019-08-19 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Instytut Techniki Cieplnej).
Mariola Nega 
2019-08-19 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania).
Mariola Nega 
2019-08-17 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Starszy wykładowca (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Informatyki).
Barbara Małysiak 
2019-08-17 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Informatyki).
Barbara Małysiak 
2019-08-14 13:11
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Organizacji i Zarządzania - Instytut Zarządzania, Administracji i Logistyki).
Jolanta Sobota 
2019-08-12 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent naukowy (Wydział Chemiczny - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów).
Jacek Kocurek 
2019-08-09 12:40
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Specjalista administracyjny (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Centrum Inkubacji i Transferu Technologii).
Amelia Gil-Czochara 
2019-08-09 00:01
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych).
Katarzyna Stachura 
2019-08-06 10:38
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent badawczy (Wydział Chemiczny - Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii).
Jacek Kocurek 
2019-08-06 09:59
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: profesora nadzwyczajnego (Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych).
Katarzyna Stachura 
2019-08-02 12:56
Na stronie „Programy studiów” wymieniono pliki programów studiów I i II stopnia dla kierunku socjologia, dodano załącznik do programu „II, profil ogólnoakademicki” dla kierunku inżynieria biomedyczna oraz zmieniono opis załącznika dla kierunku nanotechnologia z „Z37Nanotechnologia_I_st_ogolnoakademicki” na „Z37Nanotechnologia_II_st_ogolnoakademicki”. Zmieniono plik w zakładce „Struktura” na "Struktura organizacyjna PŚ na dzień 24.06.2019".
 
Krzysztof Gurgul 
2019-08-02 06:13
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Transportu - Katedra Technologii Lotniczych).
Renata Rajkiewicz 
2019-08-02 00:01
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent admin./specjalista admin. ds. promocji technologii (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Centrum Inkubacji i Transferu Technologii).
Amelia Gil-Czochara 
2019-08-01 00:06
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent administracyjny (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Biblioteka Główna).
Amelia Gil-Czochara 
2019-07-31 12:52
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Architektury - Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii).
Jolanta Sobota 
2019-07-26 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej - Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa).
Marta Siemianowska 
2019-07-25 10:52
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Budownictwa - Katedra Inżynierii Budowlanej).
Jacek Staszkiewicz 
2019-07-25 10:51
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Budownictwa - Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli).
Jacek Staszkiewicz 
2019-07-25 00:06
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej - Katedra Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa).
Marta Siemianowska 
2019-07-23 14:10
Do menu użytkownika (po lewej stronie) została dodana nowa strona: „Programy studiów”.
Krzysztof Gurgul 
2019-07-23 14:05
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Elektroniki).
Barbara Małysiak 
2019-07-22 12:18
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej - Instytut Eksploatacji Złóż).
Marta Siemianowska 
2019-07-19 15:13
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania).
Mariola Nega 
2019-07-19 15:11
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunjt (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Instytut Techniki Cieplnej).
Mariola Nega 
2019-07-19 10:02
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent administracyjny (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Biblioteka Główna).
Amelia Gil-Czochara 
2019-07-19 09:55
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Starszy wykładowca (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Informatyki).
Barbara Małysiak 
2019-07-19 09:51
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Informatyki).
Barbara Małysiak 
2019-07-18 11:49
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent admin./specjalista admin. ds. promocji technologii (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Centrum Inkubacji i Transferu Technologii).
Amelia Gil-Czochara 
2019-07-16 07:23
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Organizacji i Zarządzania - Katedra Stosowanych Nauk Społecznych).
Jolanta Sobota 
2019-07-16 07:22
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Organizacji i Zarządzania - Katedra Stosowanych Nauk Społecznych).
Jolanta Sobota 
2019-07-13 00:01
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Architektury - Instytut Automatyki).
Barbara Małysiak 
2019-07-12 09:35
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych).
Katarzyna Stachura 
2019-07-11 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Instytut Techniki Cieplnej).
Mariola Nega 
2019-07-10 14:30
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent naukowy (Wydział Chemiczny - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów).
Jacek Kocurek 
2019-07-10 13:47
Na stronie "Władze" w składzie Senatu: przedstawicielem Doktorantów zamiast Adama Niewiadomskiego (RG) została mgr inż. Katarzyna Turoń (RT).
Krzysztof Gurgul 
2019-07-09 14:05
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: astystent (Wydział Matematyki Stosowanej - Instytut Matematyki).
Katarzyna Komorowska 
2019-07-09 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referent administracyjny (Pion Zastępcy Kanclerza - Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia).
Amelia Gil-Czochara 
2019-07-05 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referent administracyjny (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Wydawnictwo Politechniki Śląskiej).
Amelia Gil-Czochara 
2019-07-04 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor zwyczajny (Wydział Inżynierii Biomedycznej - Katedra Biosensorów i Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych).
Renata Dziurzyńska 
2019-07-03 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych).
Katarzyna Stachura 
2019-07-03 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor nadzwyczajny (Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych).
Katarzyna Stachura 
2019-07-01 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt naukowy (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Instytut Techniki Cieplnej).
Mariola Nega 
2019-06-28 08:56
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej - Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa).
Marta Siemianowska 
2019-06-26 10:38
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Referent administracyjny (Pion Zastępcy Kanclerza - Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia).
Amelia Gil-Czochara 
2019-06-26 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent ekonomiczny (Centrum Zarządzania Projektami - Biuro Obsługi Finansowej Projektów).
Amelia Gil-Czochara 
2019-06-25 14:40
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej - Katedra Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa).
Marta Siemianowska 
2019-06-24 08:18
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Referent administracyjny (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Wydawnictwo Politechniki Śląskiej).
Amelia Gil-Czochara 
2019-06-24 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Inżynierii Biomedycznej - Katedra Biosensorów i Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych).
Renata Dziurzyńska 
2019-06-21 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: asystent (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Katedra Spawalnictwa).
Barbara Ćwiok 
2019-06-17 08:55
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent techniczny (Wydział Chemiczny - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów).
Amelia Gil-Czochara 
2019-06-14 10:40
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Architektury - Instytut Automatyki).
Barbara Małysiak 
2019-06-13 10:38
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Barbara Małysiak 
2019-06-11 14:29
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Instytut Techniki Cieplnej).
Mariola Nega 
2019-06-11 11:24
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent ekonomiczny (Centrum Zarządzania Projektami - Biuro Obsługi Finansowej Projektów).
Amelia Gil-Czochara 
2019-06-10 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii - Instytut Nauki o Materiałach).
Aleksandra Matera 
2019-06-08 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Informatyki).
Barbara Małysiak 
2019-06-08 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Barbara Małysiak 
2019-06-07 13:34
W "Menu użytkownika" dodano link do "Nowy Statut obowiązujący od 1.10.2019 roku".
Krzysztof Gurgul 
2019-06-06 14:57
Na stronie: „Ważne dokumenty” dodano dwa dokumenty:
 • Statut - obowiązujący od dnia 1 października 2019 roku
 • Organizacja Politechniki Śląskiej w roku akademickim 2018/2019 (tekst ujednolicony na dzień 5.06.2019 r.)
Krzysztof Gurgul 
2019-06-06 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Specjalista inżynieryjno-techniczny (Instytut Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktyczne Politechniki Śląskiej).
Amelia Gil-Czochara 
2019-06-04 15:04
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor zwyczajny (Wydział Inżynierii Biomedycznej - Katedra Biosensorów i Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych).
Renata Dziurzyńska 
2019-06-04 13:00
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor nadzwyczajny (Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych).
Katarzyna Stachura 
2019-06-04 12:58
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych).
Katarzyna Stachura 
2019-06-04 08:05
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent techniczny (Wydział Chemiczny - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów).
Amelia Gil-Czochara 
2019-06-03 09:23
Zaktualizowano treść strony "Władze" - w miejsce przedstawiciela studentów Pani King Pałac (ROZ) powołana została Pani Aleksandra Gabała (RG).
Krzysztof Gurgul 
2019-05-31 15:45
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt naukowy (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Instytut Techniki Cieplnej).
Mariola Nega 
2019-05-31 15:17
Do strony "Ważne dokumenty" zostały dodane następujące dokumenty:
 • Uchwała nr XXVII/217/14/15 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu zarządzania własnością intelektualną na Politechnice Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2015 r. poz. 46, z późn. zm.)
 • Uchwała nr XLI/343/15/16 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 27 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu zarządzania własnością intelektualną na Politechnice Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2016 r. poz. 146)
 • Uchwała nr XXVII/218/14/15 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2015 r. poz. 47, z późn. zm.)
 • Uchwała nr XLI/350/15/16 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 18 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2016 r. poz. 161)
 • Zarządzenie nr 119/2017 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 2 października 2017 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2017 r. poz. 221, z późn. zm.)
 • Zarządzenie nr 71/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2018 poz. 166)
 • Uchwała nr 37/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 27 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na Politechnice Śląskiej na studia I i II stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020 (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 126)
 • Uchwała nr 38/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnikę Śląską na studia I stopnia rozpoczynające się w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023” (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 127)
 • Uchwała nr 39/2019 Senatu Politechniki Śląskiej w sprawie zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej dla kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2019/2020 (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 128)
 • Zarządzenie nr 60/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie utworzenia szkoły doktorskiej pod nazwą „Wspólna Szkoła Doktorska” (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 132)
 • Uchwała nr 40/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia ramowego programu kształcenia w szkole doktorskiej pod nazwą „Wspólna Szkoła Doktorska” (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 129)
 • Zarządzenie nr 118/2017 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 2 października 2017 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.)
 • Zarządzenie nr 85/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2018 r. poz. 180)
 • Zarządzenie nr 99/2018 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie likwidacji jednostki pozawydziałowej
  pn. Centrum Nanotechnologii Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2018 r. poz. 206)
 • Zarządzenie nr 123/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej (Monitor Prawny PŚ z 2018 r. poz. 261)
 • Zarządzenie nr 59/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Wydziału Górnictwa i Geologii (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 131)

Zaktualizowano treść strony "Władze" oraz plik "Struktura".


Krzysztof Gurgul 
2019-05-26 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Informatyki).
Barbara Małysiak 
2019-05-23 10:10
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Inżynierii Biomedycznej - Katedra Biosensorów i Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych).
Renata Dziurzyńska 
2019-05-23 09:35
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: asystent (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Katedra Spawalnictwa).
Barbara Ćwiok 
2019-05-22 15:00
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Specjalista inżynieryjno-techniczny (Instytut Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktyczne Politechniki Śląskiej).
Amelia Gil-Czochara 
2019-05-17 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Specjalista administracyjny (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Centrum Zarządzania Projektami).
Amelia Gil-Czochara 
2019-05-17 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor zwyczajny (Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych).
Katarzyna Stachura 
2019-05-17 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor nadzwyczajny (Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych).
Katarzyna Stachura 
2019-05-17 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor nadzwyczajny (Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych).
Katarzyna Stachura 
2019-05-17 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych).
Katarzyna Stachura 
2019-05-17 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych).
Katarzyna Stachura 
2019-05-17 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych).
Katarzyna Stachura 
2019-05-17 00:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych).
Katarzyna Stachura 
2019-05-10 09:44
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Informatyki).
Barbara Małysiak 
2019-05-10 09:40
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Barbara Małysiak 
2019-05-10 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Barbara Małysiak 
2019-05-10 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent naukowy (Wydział Chemiczny - Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii).
Jacek Kocurek 
2019-05-10 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Matematyki Stosowanej - Instytut Matematyki).
Katarzyna Komorowska 
2019-05-07 14:36
Do strony "Ważne dokumenty" zostały dodane następujące dokumenty:
 • Zarządzenie nr 48/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie ustalenia procedury rekrutacji na studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia na Politechnice Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 104)
 • Zarządzenie nr 49/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia od roku akademickiego 2019/2020 (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 105)
 • Zarządzenie nr 50/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 na Politechnice Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 106)

Usunięto Zarządzenie nr 29/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia procedury rekrutacji na studia I i II stopnia na Politechnice Śląskiej.

Krzysztof Gurgul 
2019-05-06 07:52
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Specjalista administracyjny (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Centrum Zarządzania Projektami).
Amelia Gil-Czochara 
2019-05-02 00:03
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Informatyki).
Barbara Małysiak 
2019-04-26 13:27
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Informatyki).
Barbara Małysiak 
2019-04-25 00:03
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownik Biura Rzecznika Prasowego Politechniki Śląskiej (Pion Rektora - Biuro Rzecznika Prasowego).
Amelia Gil-Czochara 
2019-04-24 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referent administracyjny (Pion Zastępcy Kanclerza - Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia).
Amelia Gil-Czochara 
2019-04-19 08:14
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor zwyczajny (Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych).
Katarzyna Stachura 
2019-04-19 08:08
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor nadzwyczajny (Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych).
Katarzyna Stachura 
2019-04-19 08:07
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor nadzwyczajny (Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych).
Katarzyna Stachura 
2019-04-19 08:04
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych).
Katarzyna Stachura 
2019-04-19 08:02
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych).
Katarzyna Stachura 
2019-04-19 08:01
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych).
Katarzyna Stachura 
2019-04-19 07:59
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych).
Katarzyna Stachura 
2019-04-19 07:53
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych).
Katarzyna Stachura 
2019-04-19 07:53
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych).
Katarzyna Stachura 
2019-04-19 07:51
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych).
Katarzyna Stachura 
2019-04-19 07:51
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych).
Katarzyna Stachura 
2019-04-19 07:48
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych).
Katarzyna Stachura 
2019-04-19 07:48
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych).
Katarzyna Stachura 
2019-04-18 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Specjalista administracyjny - grafik (Pion Rektora - Biuro Rzecznika Prasowego).
Amelia Gil-Czochara 
2019-04-17 08:24

Do strony "Ważne dokumenty" zostały dodane następujące dokumenty:

 • Uchwała nr 28/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na Politechnice Śląskiej na studia I i II stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020 (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 92)
 • Uchwała nr 29/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnikę Śląską na studia I stopnia rozpoczynające się w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023” (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 93)
Krzysztof Gurgul 
2019-04-12 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Informatyki).
Barbara Małysiak 
2019-04-12 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent administracyjny/Specjalista administracyjny (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Biuro Rozwoju).
Amelia Gil-Czochara 
2019-04-12 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Starszy wykładowca (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Informatyki).
Barbara Małysiak 
2019-04-11 13:26
 • Na stronie „Ważne dokumenty” zamieniono plik "Organizacja Politechniki Śląskiej w roku akademickim 2018/2019" na akt ujednolicony na dzień 11.04.2019 r.,
 • Na stronie „Kontrola zarządcza” dodano w tekście "Dokumenty Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej" hiperłącza - https://prawo.polsl.pl/Strony/SKZ.aspx.
Krzysztof Gurgul 
2019-04-11 08:51
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Barbara Małysiak 
2019-04-10 13:48
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent naukowy (Wydział Chemiczny - Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii).
Jacek Kocurek 
2019-04-10 11:19
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Referent administracyjny (Pion Zastępcy Kanclerza - Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia).
Amelia Gil-Czochara 
2019-04-10 11:13
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii - Instytut Nauki o Materiałach).
Aleksandra Matera 
2019-04-10 08:36
Na stronie "Władze" zmieniono skład Senatu PŚ - zmienił się dyrektor Biblioteki Głównej. Zmieniono tytuł naukowy dziekana RAr.
Krzysztof Gurgul 
2019-04-05 00:06
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych).
Barbara Ćwiok 
2019-04-03 10:00
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Informatyki).
Barbara Małysiak 
2019-04-02 08:42
Zmieniono dokument w linku "Struktura" na "Schemat ujednolicnony na dzień 01.04.2019".
Krzysztof Gurgul 
2019-04-01 12:55
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Kierownik Biura Rzecznika Prasowego Politechniki Śląskiej (Pion Rektora - Biuro Rzecznika Prasowego).
Amelia Gil-Czochara 
2019-04-01 12:52
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Specjalista administracyjny - grafik (Pion Rektora - Biuro Rzecznika Prasowego).
Amelia Gil-Czochara 
2019-04-01 09:32
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Matematyki Stosowanej - Instytut Matematyki).
Katarzyna Komorowska 
2019-03-29 14:10
Do strony "Ważne dokumenty" zostały dodane następujące dokumenty:
 • Uchwała nr 23/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na Politechnice Śląskiej na studia I i II stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020 (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 73)
 • Uchwała nr 24/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnikę Śląską na studia I stopnia rozpoczynające się w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023” (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 74)
 • Pismo okólne nr 5/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2019/2020 na Politechnice Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 76)
 • Zarządzenie nr 21/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019 (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 32)
 • Zarządzenie nr 36/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmian w Administracji Centralnej (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 64)

W składzie Rady Uczelni (strona "Władze"), przy nazwisku Pana Artura Tomasika dodano „– Przewodniczący Rady".

Krzysztof Gurgul 
2019-03-29 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Specjalista administracyjny/Samodzielny referent administracyjny (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Biuro ds. Organizacji).
Amelia Gil-Czochara 
2019-03-25 10:30
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent administracyjny/Specjalista administracyjny (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Biuro Rozwoju).
Amelia Gil-Czochara 
2019-03-20 11:04
Do strony "Konkursy na stypendium naukowe dla młodych naukowców" zostało dodane: "Ogłoszenie nr 2 konkursu na stypendium naukowe dla młodych naukowców w projekcie pt. „Multimedialny system wizualizacji i monitorowania ran przewlekłych skóry” o numerze 07/010/PBU17/0015”.
Krzysztof Gurgul 
2019-03-14 10:01
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Informatyki).
Barbara Małysiak 
2019-03-14 09:58
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Starszy wykładowca (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Informatyki).
Barbara Małysiak 
2019-03-14 00:11
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (Pion Rektora - Inspektorat BHP).
Amelia Gil-Czochara 
2019-03-13 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Starszy bibliotekarz (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Biblioteka Główna).
Amelia Gil-Czochara 
2019-03-13 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Młodszy bibliotekarz (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Biblioteka Główna).
Amelia Gil-Czochara 
2019-03-07 08:47
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych).
Barbara Ćwiok 
2019-03-06 14:31

Na stronie "Ważne dokumenty" zostały dodane:

 • Uchwała nr 11/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 39)
 • Zarządzenie nr 26/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych i ustalenia wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 46)
 • Zarządzenie nr 7/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie pozawydziałowej jednostki organizacyjnej pn. Międzynarodowe Centrum Badań Interdyscyplinarnych (International Center for Interdisciplinary Research) (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 16)
 • Zarządzenie nr 80/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Regulaminu pracy (Monitor Prawny PŚ z 2018 r.
  poz. 175)
 • Zarządzenie nr 20/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 na Politechnice Śląskiej (tekst ujednolicony na dzień 28 lutego 2019 r.)
 • Zarządzenie nr 27/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 na Politechnice Śląski (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 47)
Krzysztof Gurgul 
2019-03-06 14:28
Na stronie "Władze" został umieszczony skład Rady Uczelni w kadencji od dnia 1 marca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. 
Krzysztof Gurgul 
2019-03-05 10:53
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Specjalista administracyjny/Samodzielny referent administracyjny (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Biuro ds. Organizacji).
Amelia Gil-Czochara 
2019-03-05 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent administracyjny (Pion Rektora - Biuro Rektora).
Amelia Gil-Czochara 
2019-03-04 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Organizacji i Zarządzania - Instytut Ekonomii i Informatyki).
Jolanta Sobota 
2019-02-28 07:31
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Starszy bibliotekarz (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Biblioteka Główna).
Amelia Gil-Czochara 
2019-02-28 07:29
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Młodszy bibliotekarz (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Biblioteka Główna).
Amelia Gil-Czochara 
2019-02-27 12:49
Na stronę "Kontrola zarządcza" dodane zostało "Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej - rok 2018 ".
Krzysztof Gurgul 
2019-02-21 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych).
Mariola Nega 
2019-02-20 13:31
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (Pion Rektora - Inspektorat BHP).
Amelia Gil-Czochara 
2019-02-19 09:05
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent administracyjny (Pion Rektora - Biuro Rektora).
Amelia Gil-Czochara 
2019-02-18 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania).
Mariola Nega 
2019-02-15 00:06
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: asystent z doktoratem (Wydział Elektryczny - Katedra Mechatroniki).
Anna Borok 
2019-02-09 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Elektroniki).
Barbara Małysiak 
2019-02-08 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent administracyjny (Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych).
Amelia Gil-Czochara 
2019-02-08 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych).
Barbara Ćwiok 
2019-02-01 14:23
Wprowadzono zmiany na stronie BIP PŚ:
 • dodano nowy schemat struktury organizacyjnej PŚ,
 • dodano pismo okólne w sprawie organizacji Politechniki Śląskiej w roku akademickim 2018/2019,
 • na stronie "Redakcja" zaktualizowano informacje na temat redakcji strony,
 • utworzono stronę "Konkursy na stypendium naukowe dla młodych naukowców".
Krzysztof Gurgul 
2019-01-31 15:32
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: asystent z doktoratem (Wydział Elektryczny - Katedra Mechatroniki).
Anna Borok 
2019-01-31 08:08
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Organizacji i Zarządzania - Instytut Ekonomii i Informatyki).
Jolanta Sobota 
2019-01-28 14:57
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent administracyjny (Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych).
Amelia Gil-Czochara 
2019-01-26 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Barbara Małysiak 
2019-01-25 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Informatyk - stanowisko 2 (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Centrum Informatyczne).
Amelia Gil-Czochara 
2019-01-25 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Informatyk - stanowisko 1 (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Centrum Informatyczne).
Amelia Gil-Czochara 
2019-01-23 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referent techniczny (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Ochrony Powietrza).
Amelia Gil-Czochara 
2019-01-22 21:16
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych).
Mariola Nega 
2019-01-22 08:28
W składzie Senatu w „Wybranych studentach Samorządu Studenckiego na kadencję 1.09.2018 - 31.08.2019", Kajetan Woźnikowski (ROZ) został zastąpiony przez Rafała Dubel (RAu).
Krzysztof Gurgul 
2019-01-21 00:03
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent naukowy (Wydział Chemiczny - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów).
Jacek Kocurek 
2019-01-18 15:03
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania).
Mariola Nega 
2019-01-18 00:03
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Barbara Małysiak 
2019-01-15 13:42
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent naukowy (Wydział Chemiczny - Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii).
Jacek Kocurek 
2019-01-11 09:09
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Elektroniki).
Barbara Małysiak 
2019-01-10 14:25
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych).
Barbara Ćwiok 
2019-01-08 00:03
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referent techniczny - informatyk (Wydział Elektryczny).
Amelia Gil-Czochara 
2019-01-03 11:42
Na stronie "Władze" zaktualizowano tytuł naukowy Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia (prof. PŚ).
Krzysztof Gurgul 
2019-01-03 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych).
Barbara Ćwiok 
2019-01-02 11:08
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Referent techniczny (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Ochrony Powietrza).
Amelia Gil-Czochara 
2019-01-02 00:03
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Barbara Małysiak 
2018-12-31 00:02
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Instytut Techniki Cieplnej).
Mariola Nega 
2018-12-27 13:44
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Barbara Małysiak 
2018-12-24 10:03
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Informatyk - stanowisko 2 (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Centrum Informatyczne).
Amelia Gil-Czochara 
2018-12-24 10:02
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Informatyk - stanowisko 1 (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Centrum Informatyczne).
Amelia Gil-Czochara 
2018-12-22 00:03
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt naukowy (Wydział Chemiczny - Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii).
Jacek Kocurek 
2018-12-21 09:00
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent administracyjny (Wydział Inżynierii Biomedycznej - Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej).
Amelia Gil-Czochara 
2018-12-21 09:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent administracyjny (Wydział Inżynierii Biomedycznej - Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej).
Amelia Gil-Czochara 
2018-12-21 08:40
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: starszy wykładowca (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania).
Mariola Nega 
2018-12-21 08:40
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: starszy wykładowca (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania).
Mariola Nega 
2018-12-21 08:20
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Instytut Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej).
Barbara Ćwiok 
2018-12-21 08:20
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Instytut Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej).
Barbara Ćwiok 
2018-12-21 07:40
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent techniczny (Wydział Transportu - Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych).
Amelia Gil-Czochara 
2018-12-21 07:40
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: asystent (Wydział Budownictwa - Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych).
Jacek Staszkiewicz 
2018-12-21 07:40
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Górnictwa i Geologii - Katedra Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa).
Marta Siemianowska 
2018-12-21 07:40
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: asystent (Wydział Budownictwa - Katedra Konstrukcji Budowlanych).
Jacek Staszkiewicz 
2018-12-21 06:35
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Barbara Małysiak 
2018-12-21 06:35
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Barbara Małysiak 
2018-12-21 06:35
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent techniczny (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Biblioteka Główna).
Amelia Gil-Czochara 
2018-12-21 06:35
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent techniczny (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Biblioteka Główna).
Amelia Gil-Czochara 
2018-12-21 05:55
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Specjalista administracyjny - broker innowacji (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Centrum Innowacji i Transferu Technologii).
Amelia Gil-Czochara 
2018-12-21 05:55
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Specjalista administracyjny - broker innowacji (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Centrum Innowacji i Transferu Technologii).
Amelia Gil-Czochara 
2018-12-21 05:55
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Elektryczny - Katedra Optoelektroniki).
Agnieszka Maj-Malitowska 
2018-12-21 05:55
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Elektryczny - Katedra Optoelektroniki).
Agnieszka Maj-Malitowska 
2018-12-21 05:35
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Specjalista administracyjny - broker innowacji (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Centrum Innowacji i Transferu Technologii).
Amelia Gil-Czochara 
2018-12-21 05:35
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Specjalista administracyjny - broker innowacji (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Centrum Innowacji i Transferu Technologii).
Amelia Gil-Czochara 
2018-12-21 05:10
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Elektryczny - Katedra Optoelektroniki).
Anna Borok 
2018-12-21 04:55
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt naukowy (Wydział Chemiczny - Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii).
Jacek Kocurek 
2018-12-21 04:55
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Barbara Małysiak 
2018-12-21 04:55
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Barbara Małysiak 
2018-12-21 04:25
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Specjalista administracyjny (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Biuro Rozwoju).
Amelia Gil-Czochara 
2018-12-21 02:35
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych).
Barbara Ćwiok 
2018-12-21 01:20
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Instytut Techniki Cieplnej).
Mariola Nega 
2018-12-21 00:03
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: asystent (Wydział Budownictwa - Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli).
Jacek Staszkiewicz 
2018-12-20 23:05
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: asystent (Wydział Budownictwa - Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli).
Jacek Staszkiewicz 
2018-12-20 22:45
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Główny specjalista administracyjny - rzecznik patentowy (Pion Rektora - Biuro Rzecznika Patentowego).
Amelia Gil-Czochara 
2018-12-20 22:45
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Główny specjalista administracyjny - rzecznik patentowy (Pion Rektora - Biuro Rzecznika Patentowego).
Amelia Gil-Czochara 
2018-12-20 22:10
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii - Katedra Informatyki Przemysłowej).
Aleksandra Matera 
2018-12-20 21:50
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Organizacji i Zarządzania - Instytut Zarządzania, Administracji i Logistyki).
Jolanta Sobota 
2018-12-20 21:50
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Organizacji i Zarządzania - Instytut Zarządzania, Administracji i Logistyki).
Jolanta Sobota 
2018-12-20 21:20
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn).
Barbara Ćwiok 
2018-12-20 21:20
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych).
Barbara Ćwiok 
2018-12-20 21:20
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Doktorant stypendysta (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Instytut Techniki Cieplnej).
Mariola Nega 
2018-12-20 21:20
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych).
Mariola Nega 
2018-12-20 21:20
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Instruktora (Ośrodek Sportu Politechniki Śląskiej).
Agnieszka Konieczny 
2018-12-20 21:20
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych).
Mariola Nega 
2018-12-20 21:05
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Specjalista finansowy (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki).
Amelia Gil-Czochara 
2018-12-20 21:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Specjalista finansowy (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki).
Amelia Gil-Czochara 
2018-12-20 20:35
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor nadzwyczajny (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Barbara Małysiak 
2018-12-20 20:35
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor nadzwyczajny (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Elektroniki).
Barbara Małysiak 
2018-12-20 20:35
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor nadzwyczajny (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Elektroniki).
Barbara Małysiak 
2018-12-20 20:35
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt naukowy (Wydział Chemiczny - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów).
Jacek Kocurek 
2018-12-20 20:35
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent naukowy (Wydział Chemiczny - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów).
Jacek Kocurek 
2018-12-20 18:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Specjalista administracyjny (Pion Rektora - Dział Spraw Osobowych).
Amelia Gil-Czochara 
2018-12-20 17:55
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Referent techniczny - informatyk (Wydział Elektryczny).
Amelia Gil-Czochara 
2018-12-20 17:05
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt z habilitacją (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania).
Mariola Nega 
2018-12-20 17:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt z habilitacją (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania).
Mariola Nega 
2018-12-20 16:50
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiuinkt (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych).
Mariola Nega 
2018-12-20 16:50
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiuinkt (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych).
Mariola Nega 
2018-12-20 16:30
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent administracyjny - instruktor (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Ośrodek Szkolenia Mechaników Obsługi Technicznej Part-147 Politechniki Śląskiej w Katowicach).
Amelia Gil-Czochara 
2018-12-20 16:30
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent administracyjny - instruktor (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Ośrodek Szkolenia Mechaników Obsługi Technicznej Part-147 Politechniki Śląskiej w Katowicach).
Amelia Gil-Czochara 
2018-12-20 16:15
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych).
Barbara Ćwiok 
2018-12-20 15:50
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Informatyk - stanowisko 1 (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Centrum Informatyczne).
Amelia Gil-Czochara 
2018-12-20 15:50
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Informatyk - stanowisko 1 (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Centrum Informatyczne).
Amelia Gil-Czochara 
2018-12-20 15:50
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Informatyk - stanowisko 2 (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Centrum Informatyczne).
Amelia Gil-Czochara 
2018-12-20 15:50
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Informatyk - stanowisko 2 (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Centrum Informatyczne).
Amelia Gil-Czochara 
2018-12-20 15:25
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Barbara Małysiak 
2018-12-20 15:25
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Barbara Małysiak 
2018-12-20 14:45
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent naukowy (Wydział Chemiczny - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów).
Jacek Kocurek 
2018-12-20 14:40
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Barbara Małysiak 
2018-12-20 13:00
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Inżynierii Biomedycznej - Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej).
Renata Dziurzyńska 
2018-12-20 13:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Inżynierii Biomedycznej - Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej).
Renata Dziurzyńska 
2018-12-20 13:00
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Inżynierii Biomedycznej - Katedra Biomechatroniki).
Renata Dziurzyńska 
2018-12-20 13:00
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Inżynierii Biomedycznej - Katedra Biomechatroniki).
Renata Dziurzyńska 
2018-12-20 12:50
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Barbara Małysiak 
2018-12-20 09:05
Do strony "Ważne dokumenty" zostały dodane:
 • Uchwała nr 85/2018 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na Politechnice Śląskiej na studia I i II stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019
 • Uchwała nr 86/2018 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na Politechnice Śląskiej na studia I i II stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2019/202
 • Uchwała nr 87/2018 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie „Zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnikę Śląską na studia I stopnia rozpoczynające się w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023”
 • Zarządzenie nr 122/2018 Rektora Politechniki Śląskiej  z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców kształcenia na Politechnice Śląskiej
 • Usunięto Zarządzenie nr 63/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców kształcenia na Politechnice Śląskie
Krzysztof Gurgul 
2018-12-12 09:18
Do strony "Ważne dokumenty" zostały dodane:
 • Pismo Okólne nr 11/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 6 września 2018 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia I, II i III stopnia w roku akademickim 2018/2019 na Politechnice Śląskiej
 • Pismo Okólne nr 16/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia I, II i III stopnia w roku akademickim 2018/2019 na Politechnice Śląskiej
Krzysztof Gurgul 
2018-12-05 08:35
Zmieniono dokument w linku "Struktura" na "Struktura organizacyjna PŚ na dzień 04.12.2018". Do strony "Ważne dokumenty" dodano:
 • Zarządzenie nr 116/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 na Politechnice Śląski
 • Zarządzenie nr 117/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Administracji Centralnej
 • Organizacja Politechniki Śląskiej w roku akademickim 2018/2019 (tekst ujednolicony na dzień 04.12.2018 r.)

Zaktualizowano linki w częci strony "Ważne dokumenty" - "Powszechnie obowiązujące akty prawne" .

Krzysztof Gurgul 
2018-11-29 08:34

Zmieniono dokument w linku "Struktura" na "Struktura organizacyjna PŚ na dzień 27.11.2018". Do strony "Ważne dokumenty" dodano:

 1. Zarządzenie w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019,
 2. Zarządzenie w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach III stopnia w roku akademickim 2018/2019,
 3. Zarządzenie w sprawie opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2018/2019,
 4. Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019
 5. Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019
 6. Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za podejmowanie i odbywanie przez cudzoziemców kształcenia na Politechnice Śląskiej
Krzysztof Gurgul 
2018-11-21 09:50
Na stronach z ofertami pracy na PŚ (lewe menu "Praca") został wymieniony "Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie".
Krzysztof Gurgul 
2018-10-31 11:18
Na stronie "Władze" - zmiana w składzie Senatu: z grupy przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich został wybrany dr inż. Tomasz Rusek (RE).
Krzysztof Gurgul 
2018-10-15 12:46
W ramach witryny BIP PŚ wprowadzono następujące zmiany: wymieniono schemat struktury uczelni, skład Senatu; usunięto Zarządzenie nr 76/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018 na Politechnice Śląskiej oraz dodano zarządzenia: Z/86/2018, Z/82/2018, 49/2018, 6/2018, 2/2018. Podmieniono organizację PŚ w roku akademickim 17/18 (tekst ujednolicony na dzień 1.08.2018 .r).
Krzysztof Gurgul 
2018-10-10 09:19
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Barbara Małysiak 
2018-10-10 09:19
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Barbara Małysiak 
2018-10-10 09:17
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor nadzwyczajny (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Barbara Małysiak 
2018-10-10 09:14
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor nadzwyczajny (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Elektroniki).
Barbara Małysiak 
2018-10-10 09:13
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor nadzwyczajny (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Elektroniki).
Barbara Małysiak 
2018-10-10 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent administracyjny - doradca zawodowy (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Biuro Karier Studenckich).
Krzysztof Gurgul 
2018-10-08 14:14
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Specjalista administracyjny (Pion Rektora - Dział Spraw Osobowych).
Amelia Gil-Czochara 
2018-10-08 11:08
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Doktorant stypendysta (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Instytut Techniki Cieplnej).
Mariola Nega 
2018-10-05 14:07
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Specjalista administracyjny (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Biuro Rozwoju).
Amelia Gil-Czochara 
2018-10-05 13:36
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent techniczny (Wydział Transportu - Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych).
Amelia Gil-Czochara 
2018-10-05 12:20
Na stronach z ofertami pracy wymieniono "Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie".
Krzysztof Gurgul 
2018-10-05 09:57
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Górnictwa i Geologii - Katedra Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa).
Marta Siemianowska 
2018-10-05 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych).
Mariola Nega 
2018-10-04 08:44
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych).
Barbara Ćwiok 
2018-10-04 08:30
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych).
Barbara Ćwiok 
2018-10-04 08:12
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: asystent (Wydział Budownictwa - Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych).
Jacek Staszkiewicz 
2018-10-04 08:11
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: asystent (Wydział Budownictwa - Katedra Konstrukcji Budowlanych).
Jacek Staszkiewicz 
2018-10-03 12:31
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Elektryczny - Katedra Optoelektroniki).
Anna Borok 
2018-10-02 14:29
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych).
Barbara Ćwiok 
2018-10-02 14:27
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn).
Barbara Ćwiok 
2018-10-02 00:03
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Inżynierii Biomedycznej - Katedra Biosensorów i Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych).
Renata Dziurzyńska 
2018-09-28 00:03
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów).
Mariola Nega 
2018-09-28 00:03
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów).
Mariola Nega 
2018-09-27 10:36
Na stronie "Władze" zmieniono w składzie Senatu: w miejsce dr. inż. Jerzego Raczka, doc. PŚ - panią dr inż. Annę Kasprzycką z Wydziału Chemicznego. 
Krzysztof Gurgul 
2018-09-27 10:36
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Instruktora (Ośrodek Sportu Politechniki Śląskiej).
Agnieszka Konieczny 
2018-09-27 09:13
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent administracyjny - doradca zawodowy (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Biuro Karier Studenckich).
Krzysztof Gurgul 
2018-09-25 00:03
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej).
Agnieszka Dudło 
2018-09-25 00:03
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej).
Agnieszka Dudło 
2018-09-25 00:03
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej).
Agnieszka Dudło 
2018-09-24 14:27
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt naukowy (Wydział Chemiczny - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów).
Jacek Kocurek 
2018-09-24 14:27
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent naukowy (Wydział Chemiczny - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów).
Jacek Kocurek 
2018-09-24 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent Naukowy (Wydział Chemiczny - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów).
Jacek Kocurek 
2018-09-24 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: profesor nadzwyczajny (Wydział Elektryczny - Instytut Elektrotechniki i Informatyki).
Anna Borok 
2018-09-21 14:39
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych).
Mariola Nega 
2018-09-21 14:38
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych).
Mariola Nega 
2018-09-21 00:03
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Inżynierii Biomedycznej - Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej).
Renata Dziurzyńska 
2018-09-21 00:03
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Inżynierii Biomedycznej - Katedra Biomechatroniki).
Renata Dziurzyńska 
2018-09-21 00:03
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Instytut Inżynierii Wody i Ścieków).
Mariola Nega 
2018-09-19 15:13
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych).
Mariola Nega 
2018-09-19 00:03
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Górnictwa i Geologii - Instytut Eksploatacji Złóż).
Marta Siemianowska 
2018-09-18 12:06
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Inżynierii Biomedycznej - Katedra Biosensorów i Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych).
Renata Dziurzyńska 
2018-09-18 00:03
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor nadzwyczajny (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Barbara Małysiak 
2018-09-18 00:03
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Barbara Małysiak 
2018-09-17 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent techniczny - stanowisko 1 (Pion Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym - Centrum Biotechnologii).
Witold Ścieszka 
2018-09-17 00:03
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent techniczny - stanowisko 2 (Pion Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym - Centrum Biotechnologii).
Witold Ścieszka 
2018-09-13 14:40
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów).
Mariola Nega 
2018-09-13 14:38
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów).
Mariola Nega 
2018-09-13 00:03
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Barbara Małysiak 
2018-09-11 12:00
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej).
Agnieszka Dudło 
2018-09-11 11:59
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej).
Agnieszka Dudło 
2018-09-11 11:59
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej).
Agnieszka Dudło 
2018-09-11 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn).
Barbara Ćwiok 
2018-09-11 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i ZSW).
Barbara Ćwiok 
2018-09-10 13:52
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: profesor nadzwyczajny (Wydział Elektryczny - Instytut Elektrotechniki i Informatyki).
Anna Borok 
2018-09-10 00:03
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: asystent (Wydział Matematyki Stosowanej - Instytut Matematyki).
Katarzyna Komorowska 
2018-09-07 21:17
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent Naukowy (Wydział Chemiczny - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów).
Jacek Kocurek 
2018-09-07 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów).
Mariola Nega 
2018-09-06 13:38
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Inżynierii Biomedycznej - Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej).
Renata Dziurzyńska 
2018-09-06 13:38
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Inżynierii Biomedycznej - Katedra Biomechatroniki).
Renata Dziurzyńska 
2018-09-06 00:03
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Starszy wykładowca (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Beata Mryka 
2018-09-06 00:02
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych).
Barbara Ćwiok 
2018-09-05 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor Politechniki Śląskiej (Wydział Inżynierii Biomedycznej - Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych).
Renata Dziurzyńska 
2018-09-05 00:03
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Informatyki).
Beata Mryka 
2018-09-05 00:03
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Informatyki).
Beata Mryka 
2018-09-05 00:03
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Informatyki).
Beata Mryka 
2018-09-05 00:03
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Informatyki).
Beata Mryka 
2018-09-05 00:03
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Informatyki).
Beata Mryka 
2018-09-05 00:03
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Informatyki).
Beata Mryka 
2018-09-05 00:03
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Informatyki).
Beata Mryka 
2018-09-05 00:03
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Biotechnologii Środowiskowej).
Mariola Nega 
2018-09-04 07:54
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Górnictwa i Geologii - Instytut Eksploatacji Złóż).
Marta Siemianowska 
2018-09-03 14:52
Zaktualizowano strony: "Władze" oraz "Struktura" - stan na 01.09.2018. Na stronie "Ważne dokumenty" dodano linki do ustaw: z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669).
Krzysztof Gurgul 
2018-09-03 00:03
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Organizacji i Zarządzania - Instytut Zarządzania, Administracji i Logistyki).
Jolanta Sobota 
2018-09-03 00:03
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Organizacji i Zarządzania - Instytut Ekonomii i Informatyki).
Jolanta Sobota 
2018-09-03 00:02
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Organizacji i Zarządzania - Instytut Inżynierii Produkcji).
Jolanta Sobota 
2018-08-31 12:09
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent techniczny - stanowisko 2 (Pion Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym - Centrum Biotechnologii).
Witold Ścieszka 
2018-08-31 12:07
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent techniczny - stanowisko 1 (Pion Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym - Centrum Biotechnologii).
Witold Ścieszka 
2018-08-31 08:17
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor nadzwyczajny (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Barbara Małysiak 
2018-08-31 08:14
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Barbara Małysiak 
2018-08-31 08:10
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Barbara Małysiak 
2018-08-31 00:03
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt naukowy (Wydział Chemiczny - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów).
Jacek Kocurek 
2018-08-29 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: wykładowca (Wydział Transportu - Katedra Transportu Kolejowego).
Renata Rajkiewicz 
2018-08-29 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Transportu - Katedra Transportu Kolejowego).
Renata Rajkiewicz 
2018-08-29 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: starszy wykładowca (Wydział Transportu - Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych).
Renata Rajkiewicz 
2018-08-27 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent naukowy (Wydział Chemiczny - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów).
Jacek Kocurek 
2018-08-24 12:34
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii - Katedra Informatyki Przemysłowej).
Aleksandra Matera 
2018-08-24 12:34
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii - Katedra Informatyki Przemysłowej).
Aleksandra Matera 
2018-08-23 12:33
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów).
Mariola Nega 
2018-08-23 09:39
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Starszy wykładowca (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Automatyki).
Beata Mryka 
2018-08-23 09:04
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i ZSW).
Barbara Ćwiok 
2018-08-23 09:03
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn).
Barbara Ćwiok 
2018-08-23 08:28
Na stornie "Wyniki naborów" została opublikowana informacja o wynikach konkursu przeprowadzonego w Politechnice Śląskiej na stanowisko Dyrektora Centrum Biotechnologii
Krzysztof Gurgul 
2018-08-22 13:00
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Informatyki).
Beata Mryka 
2018-08-22 12:53
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Informatyki).
Beata Mryka 
2018-08-22 12:45
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Informatyki).
Beata Mryka 
2018-08-22 12:27
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Informatyki).
Beata Mryka 
2018-08-22 07:57
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Informatyki).
Beata Mryka 
2018-08-22 07:52
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Informatyki).
Beata Mryka 
2018-08-22 07:24
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Informatyki).
Beata Mryka 
2018-08-21 10:34
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Biotechnologii Środowiskowej).
Mariola Nega 
2018-08-20 14:44
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Profesor Politechniki Śląskiej (Wydział Inżynierii Biomedycznej - Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych).
Renata Dziurzyńska 
2018-08-20 12:56
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych).
Barbara Ćwiok 
2018-08-17 00:06
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent administracyjny (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Biuro Współpracy z Zagranicą).
Witold Ścieszka 
2018-08-17 00:06
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent administracyjny - stanowisko 2 (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Biuro Współpracy z Zagranicą).
Witold Ścieszka 
2018-08-17 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych).
Aleksandra Zgondek 
2018-08-14 07:37
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent (Wydział Transportu - Katedra Transportu Kolejowego).
Renata Rajkiewicz 
2018-08-14 07:36
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: wykładowca (Wydział Transportu - Katedra Transportu Kolejowego).
Renata Rajkiewicz 
2018-08-14 07:34
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: starszy wykładowca (Wydział Transportu - Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych).
Renata Rajkiewicz 
2018-08-10 10:34
Na stronie "Wyniki naborów" umieszczone zostały informacje z wynikami naborów na stanowiska: Kierownika Szkolenia Naziemnego (CTGI), Kierownika Szkolenia Praktycznego (CFI), Kierownika ds. Bezpieczeństwa (SM), Kierownika Monitorowania Zgodności (CCM) w Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej.
Krzysztof Gurgul 
2018-08-10 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Informatyk (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Centrum Informatyczne).
Witold Ścieszka 
2018-08-08 11:58
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Adiunkt naukowy (Wydział Chemiczny - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów).
Jacek Kocurek 
2018-08-07 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent administracyjny /fotoreporter/ (Pion Rektora - Biuro Promocji Politechniki Śląskiej).
Witold Ścieszka 
2018-08-07 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielny referent administracyjny (Pion Rektora - Biuro Promocji Politechniki Śląskiej).
Witold Ścieszka 
2018-08-06 00:05
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla nauczycieli akademickich" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych).
Mariola Nega 
2018-08-02 09:20
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Organizacji i Zarządzania - Instytut Zarządzania, Administracji i Logistyki).
Jolanta Sobota 
2018-08-02 09:19
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Organizacji i Zarządzania - Instytut Ekonomii i Informatyki).
Jolanta Sobota 
2018-08-02 09:19
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: adiunkt (Wydział Organizacji i Zarządzania - Instytut Inżynierii Produkcji).
Jolanta Sobota 
2018-08-01 20:25
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Asystent naukowy (Wydział Chemiczny - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów).
Jacek Kocurek 
2018-08-01 09:26
Na stronie "Oferty pracy dla nauczycieli akademickich" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: asystent (Wydział Matematyki Stosowanej - Instytut Matematyki).
Katarzyna Komorowska 
2018-07-31 00:03
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Specjalista administracyjny (Pion Rektora - Centrum Popularyzacji Nauki).
Witold Ścieszka 
2018-07-31 00:03
Na stronę "Archiwum ofert pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało przeniesione ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektor Centrum Biotechnologii (Pion Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym - Centrum Biotechnologii).
Krzysztof Gurgul 
2018-07-30 14:14
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Informatyk (Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju - Centrum Informatyczne).
Witold Ścieszka 
2018-07-27 13:27
Na stronie "Oferty pracy dla osób niebędących nauczycielami akademickimi" zostało umieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Samodzielny referent administracyjny - doradca ds. przedsiębiorczości (Pion Prorektora ds. Ogólnych - Biuro Karier Studenckich).
Witold Ścieszka 
1 - 1000 Następny